ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

M. Fahrettin Kırzıoğlu

Anahtar Kelimeler: Dede-Korkut Oğuznameleri, Tarih, Destan, Oğuzlar, Türkmenler

Özet

Burada arzedeceğim hususlar, Kızılırmak başları'ndan Hazar-Denizi'ne, kuzeyde Kafkas sıradağları'ndan güneyde Kızılözen ile Sincar-Dağı'na varınca yayılan bölgeleri içine alan ülkeye, "Oğuz-Elleri" ve atlıgöçebe yaşayıp, ateti yiyen, kısraksütü (kımız) içen ahâlisini "Oğuz" ve "Türkmen" diye gösteren, yazıya geçmiş millî destanlarımızdır.