ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İlber Ortaylı

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İdari Yapısı, Kitâbu Mesâlihi, Menâfi-u, XVII. Yüzyıl Tarihi

Özet

Prof. Y. Yücel Kitâb-ı Müstetâb'ı yayınlarken paralel bir metin olan esere rastlamış ve tek muhtemel orijinal nüshanın Konya Yusuf Ağa kitaplığında bulunduğu anlaşılarak neşre hazırlanmıştır. Kitâbu Mesâlihi'l-Müslimin XVII. yüzyıl Osmanlı Devlet düzenine ait ilginç bilgiler getiren bir kaynak çalışmasıdır. Girişte eserin içeriği geniş bir biçimde özetlenip eser hakkında mufassal, malumat verildikten (s. 1-41) sonra (s. 41-44) arası metinde geçen terimlerin indeksi çıkartılmıştır. Bundan sonra tıpkıbasım yer almaktadır.