ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İlber Ortaylı

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, XVIII. Yüzyıl Tarihi, Filistin Tarihi, Sidon Eyaleti

Amnon Cohen: Palestine in the 18th Century-Patterns of Government and Administration the Magnus Prcss, The Hebrew University, Jerusalem 1973. XVI 4-344 sahife. (A III-8321).

Kitaba 18. y.y.’da Osmanlı İmparatorluğunun çöküntü veya değişim döneminde Filistin bölgesindeki idarenin tanımıyla giriliyor. Filistin coğrafi bölgesi o asırda Sidon (Sayda) eyaleti ve Şam’ın güney sancaklarından müteşekkildir. Mahalli nüfus guruplarının, eski hanedanların idareyi ne şekilde ele aldıkları ve bu ailelerin, statüleri inceleniyor. 18. yüzyılın, imparatorluğun her yanında bu gibi hanedanların yükseldiği bir dönem olduğu göze alınırsa, kitabın bu bölümünde ilginç bilgiler verildiği anlaşılır. Yazar Osmanlıca, Arapça kaynaklar yanında o çağın İbranice kaynaklarını ve malzemesini de kullanıyor.

İkinci bölümde idari taksimat ve özellikle Akra’nın inkişafı ele alınıyor. Hayfa, Akra gibi sahil merkezlerinin inkişafı, batı pazarları ile başlayan iktisadi bütünleşmeyi anlamak bakımından yararlı bir inceleme konusudur. İdare bölümünde mali idari konular, ordu sorunları ele alınıyor.