ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Melih Arslan

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Sikke Seksiyonu

Anahtar Kelimeler: Kapulukaya, Solidus Definesi, Kırıkkale, Keskin

Burada ele alınan definenin Kırıkkale ili, Keskin ilçesi sınırları içinde, Kapulukaya Baraj Gölü yakınlarında bir testicik içerisinde bulunmuş olduğu söylenmişti. Bu define 1991 yılı Temmuz ayı içerisinde değerli koleksiyoner Sayın Yüksel ERİMTAN[**] tarafından bir eski eser satıcısından satın alınmıştır.

Definedeki sikkeler ile define kabı testicik Geç Roma Dönemine ait olup, definedeki 21 adet altın sikke, Solidus olarak isimlendirilmektedir. Büyük Constantinus'un oluşturduğu yeni bir para birimi olan Solidus, İmparator Dioclatianus'un yapmış olduğu büyük çaplı para reformundan sonra ortaya çıkmıştır. M.S.284-305 yılları arasında hüküm süren Dioclatianus, gerçekleştirdiği para reformu ile tarihte önemli bir yer almıştı. Bu reformdan sonra Büyük Constantinus yeni bir para sistemi oluşturmuş ve oluşturduğu bu sistem M.S.324 tarihinden başlayarak bütün imparatorlukta benimsenmişti. Yeni altın para birimi olan Solidus, eski altın para birimi Aureus'dan daha hafifti. Başlangıçta 7.50 g kadar ağırlığı olan Aureus'lar Büyük Constantinus devrine gelinceye kadar hem altın, hem de ağırlık değerlerinden kaybetmişlerdi. A٠ureus'ların son ağırlıkları 5.00 gr hatta 4.50 gr civarına kadar düşmüştür. M.S. 324 deki para reformundan sonra Aureus'ların yerini alan Solidusların ağırlıkları 4.40 gr ile 4.50 gr civarında tutulmuştur.

Definede adı geçen imparatorlar:

1 -1. Valentinianus

(M.S. 364-375)

1 Adet

2 - Valens

(M.S. 364-378)

16 Adet

3 - Gratian

(M.S. 367-383)

3Adet

4 - II. Valentinianus

(M.S. 375-392)

1 Adet

Buradan da görüldüğü gibi definede yer alan tüm sikkeler kronolojik bir sıra takip eden Valentinianus Sülalesi'nin dört ayrı imparatoruna aittir. Söz konusu sikkelerin basıldığı darphane ise Antiochia (Antakya) dır. Definenin diğer önemli bir özelliği ise bu darphanede basılmış ayni tip sikkeler İçinde farklı atölye (Officinae) işaretleri taşımasıdır.

Roma sikkelerinde M.S. 3. yy sonundan itibaren görülmeye başlayan bu işaretler (Kısaltmalar), belirli bir ağırlıkta olmayan paranın nerede ve hangi atölyede basıldığını ve sorumlu memurun kim olduğunu bulma olanağını sağlıyordu. Sikkenin arka kısmında, figürün hemen altında bulunan bu işaretleri üç kısma ayırarak inceleyebiliriz:

 1. p= Pecunia (Para-Sikke), M= Moneta (Para-Sikke), s= Sacra (Kutsal), SM= Kutsal Para
 2. Paranın basıldığı şehrin isim kısaltması.
 3. Şehirdeki ana darphaneye bağlı baskı atölyelerinin tanıtıcı numara- lan. Bu numaralar Yunanca A= Alfa, B= Beta, E= Gama, k= Delta v.b. gösterildiği gibi: Latince 1= Prima (Birinci), 2= Secundia (ikinci), 3= Tertia (Üçüncü) v.b. şeklinde gösterilebilinir.

Bu söylediklerimize definedeki AN o B H örneğini verebiliriz. 1234

 1. AN Antiochia isminin kısaltması (Darphane ismi)
 2. 0 Officinae (Atolye ismi)
 3. B Darphane seri numarası.
 4. H Officinae (Atolye numarası. Yunanca 8 rakkamı)

II. VALENTINIANUS'A AİT ÜNİK SOLİDUS

Bu definede yer alan II. Valentinianus'a ait Antiochia baskılı ünik sikkeye hiçbir yayında rastlanmamıştır. Ancak büyük bir şans eseri, benzeri bir sikkeyi Guy LACAM, Numismatic Cronicle 1990 sayısında "A New Consular Solidus in The Name of Valens from The Mint of Antioch"isimli makalesiyle tanıtmış ve tartışmaya açmıştır. Guy LACAM'ın makalesindeki Valens'e ait Consular Solidus ile ERIMTAN Koleksiyonu'ndaki 21 paradan oluşan bu define içerisinde olan II. Valentinianus'a ait Consular Solidus birçok yönden birbirine benzemektedir. Her iki sikkenin de arka yüzlerinde ortak imparatorluk ve konsüllük yapmış olan Valens ve II. Valentinianus konsüllük mantosu giymiş olarak resmedilmişlerdir. Ön yüzdeki imparatorların büstleri de yine konsüllük elbiselidir. En önemli nokta ise her iki sikkenin Antiochia'da darp edilmiş olmasıdır. Fransa sikke pazarına gitmiş olan sikke de Erimtan Definesinden olmalıdır. Bizim definemizle hemen hemen aynı tarihlerde yurt dışına kaçırılmış olan bu benzer ve ünik sikkenin yayını sayesinde definemizin daha önceden parçalanarak satıldığını öğrenmekteyiz. Guy LACAM söz konusu bu makalesinde Valens'in Consular Solidus'unu yayınlarda bulamadığını ve Fransız sikke pazarına yeni sürülmüş olduğunu söylemektedir. Arka yüzde konsüllük mantosu giymiş kişilerin M.S. 376-378 yıllarında beraber konsüllük yapan Valens ve kuzeni II. Valentinianus olduklarını belirtmektedir. Valens bu sırada 5. ve 6. konsüllüğünü, II. Valentinianus ise 1. ve 2. konsüllüğünü yapmaktaydı. Bu iki konsüllük süresince Valens kışı Antiochia'da geçirmiştir. Konsüllük görelini de burada iken kabul etmiş olmalıdır. Aslında her iki imparatorun hangi tarihte beraber konsüllük yaptığı kesin olarak bilinememektedir. Bu durumda II. Valentinianus 22 Kasım 375'de imparator olduğuna göre, bu sikke 375'den önceye ait olmamalıdır. II. Valentinianus'un imparatorluğu Antiochia'da 376 yılı başlarında duyulmuştur. Bu yeni Consülar Solidus'da 376 yılı içersinde darp edilmiş olmalıdır. Çünkü Valens'in arka yüzünde tek konsüllüğünü gösteren (Bkz. R.I.C. Antioch No 17) bir sikke bilinmektedir. Bu sikke 376 senesine tarihlendirilir ki, o yılda II. Valentinianus'un konsüllüğüne karar verilmiş olup henüz ilan edilmemiş olmalıdır. Bunu teyit eden diğer bir husus "Nobilissimus Puer" olarak sikkelerde görünemeyeceğidir. Valens'in tüm diğer konsüllükleri imparatorluğu ile birlikte saptanmıştır. Büyük olasılıkla Doğu'da imparatorluk yapan Valens ile Batı'da (Roma) yeni, ortak, imparator seçilmiş olan II. Valentinianus arasındaki önemli bir anlaşmanın anısına, Antiochia darphanesinde her iki imparatoru konsül olarak gösteren bu sikkeler basılmış olmalıdır.

Şu hususu da belirtmek gerekir ki, Mısır'da 378 yılının ortak konsüllüğü 15 Ocak'ta duyulmuştu. Doğuda (Antiochia) 376 yılı ortak konsüllüğünün en erken 29 Mayıs'ta öğrenilmiş olduğunu saptayabiliyoruz. Bu ilginç sikkenin vermiş olduğu ipucu ile 375-378 yılları içinde Antiochia'da basılmış

Burada ele alınan definenin Kırıkkale ili, Keskin ilçesi sınırları içinde, Kapulukaya Baraj Gölü yakınlarında bir testicik içerisinde bulunmuş olduğu söylenmişti. Bu define 1991 yılı Temmuz ayı içerisinde değerli koleksiyoner Sayın Yüksel ERİMTAN[**] tarafından bir eski eser satıcısından satın alınmıştır.

Definedeki sikkeler ile define kabı testicik Geç Roma Dönemine ait olup, definedeki 21 adet altın sikke, Solidus olarak isimlendirilmektedir. Büyük Constantinus'un oluşturduğu yeni bir para birimi olan Solidus, İmparator Dioclatianus'un yapmış olduğu büyük çaplı para reformundan sonra ortaya çıkmıştır. M.S.284-305 yılları arasında hüküm süren Dioclatianus, gerçekleştirdiği para reformu ile tarihte önemli bir yer almıştı. Bu reformdan sonra Büyük Constantinus yeni bir para sistemi oluşturmuş ve oluşturduğu bu sistem M.S.324 tarihinden başlayarak bütün imparatorlukta benimsenmişti. Yeni altın para birimi olan Solidus, eski altın para birimi Aureus'dan daha hafifti. Başlangıçta 7.50 g kadar ağırlığı olan Aureus'lar Büyük Constantinus devrine gelinceye kadar hem altın, hem de ağırlık değerlerinden kaybetmişlerdi. A٠ureus'ların son ağırlıkları 5.00 gr hatta 4.50 gr civarına kadar düşmüştür. M.S. 324 deki para reformundan sonra Aureus'ların yerini alan Solidusların ağırlıkları 4.40 gr ile 4.50 gr civarında tutulmuştur.

Definede adı geçen imparatorlar:

1 -1. Valentinianus

(M.S. 364-375)

1 Adet

2 - Valens

(M.S. 364-378)

16 Adet

3 - Gratian

(M.S. 367-383)

3Adet

4 - II. Valentinianus

(M.S. 375-392)

1 Adet

Buradan da görüldüğü gibi definede yer alan tüm sikkeler kronolojik bir sıra takip eden Valentinianus Sülalesi'nin dört ayrı imparatoruna aittir. Söz konusu sikkelerin basıldığı darphane ise Antiochia (Antakya) dır. Definenin diğer önemli bir özelliği ise bu darphanede basılmış ayni tip sikkeler İçinde farklı atölye (Officinae) işaretleri taşımasıdır.

Roma sikkelerinde M.S. 3. yy sonundan itibaren görülmeye başlayan bu işaretler (Kısaltmalar), belirli bir ağırlıkta olmayan paranın nerede ve hangi atölyede basıldığını ve sorumlu memurun kim olduğunu bulma olanağını sağlıyordu. Sikkenin arka kısmında, figürün hemen altında bulunan bu işaretleri üç kısma ayırarak inceleyebiliriz:

 1. - p= Pecunia (Para-Sikke), M= Moneta (Para-Sikke), s= Sacra (Kutsal), SM= Kutsal Para
 2. - Paranın basıldığı şehrin isim kısaltması.
 3. - Şehirdeki ana darphaneye bağlı baskı atölyelerinin tanıtıcı numara- lan. Bu numaralar Yunanca A= Alfa, B= Beta, E= Gama, k= Delta v.b. gösterildiği gibi: Latince 1= Prima (Birinci), 2= Secundia (ikinci), 3= Tertia (Üçüncü) v.b. şeklinde gösterilebilinir.

Bu söylediklerimize definedeki AN o B H örneğini verebiliriz. 1234

 1. -AN Antiochia isminin kısaltması (Darphane ismi)
 2. 0 Officinae (Atolye ismi)
 3. B Darphane seri numarası.
 4. H Officinae (Atolye numarası. Yunanca 8 rakkamı)

II. VALENTINIANUS'A AİT ÜNİK SOLİDUS

Bu definede yer alan II. Valentinianus'a ait Antiochia baskılı ünik sikkeye hiçbir yayında rastlanmamıştır. Ancak büyük bir şans eseri, benzeri bir sikkeyi Guy LACAM, Numismatic Cronicle 1990 sayısında "A New Consular Solidus in The Name of Valens from The Mint of Antioch"isimli makalesiyle tanıtmış ve tartışmaya açmıştır. Guy LACAM'ın makalesindeki Valens'e ait Consular Solidus ile ERIMTAN Koleksiyonu'ndaki 21 paradan oluşan bu define içerisinde olan II. Valentinianus'a ait Consular Solidus birçok yönden birbirine benzemektedir. Her iki sikkenin de arka yüzlerinde ortak imparatorluk ve konsüllük yapmış olan Valens ve II. Valentinianus konsüllük mantosu giymiş olarak resmedilmişlerdir. Ön yüzdeki imparatorların büstleri de yine konsüllük elbiselidir. En önemli nokta ise her iki sikkenin Antiochia'da darp edilmiş olmasıdır. Fransa sikke pazarına gitmiş olan sikke de Erimtan Definesinden olmalıdır. Bizim definemizle hemen hemen aynı tarihlerde yurt dışına kaçırılmış olan bu benzer ve ünik sikkenin yayını sayesinde definemizin daha önceden parçalanarak satıldığını öğrenmekteyiz. Guy LACAM söz konusu bu makalesinde Valens'in Consular Solidus'unu yayınlarda bulamadığını ve Fransız sikke pazarına yeni sürülmüş olduğunu söylemektedir. Arka yüzde konsüllük mantosu giymiş kişilerin M.S. 376-378 yıllarında beraber konsüllük yapan Valens ve kuzeni II. Valentinianus olduklarını belirtmektedir. Valens bu sırada 5. ve 6. konsüllüğünü, II. Valentinianus ise 1. ve 2. konsüllüğünü yapmaktaydı. Bu iki konsüllük süresince Valens kışı Antiochia'da geçirmiştir. Konsüllük görelini de burada iken kabul etmiş olmalıdır. Aslında her iki imparatorun hangi tarihte beraber konsüllük yaptığı kesin olarak bilinememektedir. Bu durumda II. Valentinianus 22 Kasım 375'de imparator olduğuna göre, bu sikke 375'den önceye ait olmamalıdır. II. Valentinianus'un imparatorluğu Antiochia'da 376 yılı başlarında duyulmuştur. Bu yeni Consülar Solidus'da 376 yılı içersinde darp edilmiş olmalıdır. Çünkü Valens'in arka yüzünde tek konsüllüğünü gösteren (Bkz. R.I.C. Antioch No 17) bir sikke bilinmektedir. Bu sikke 376 senesine tarihlendirilir ki, o yılda II. Valentinianus'un konsüllüğüne karar verilmiş olup henüz ilan edilmemiş olmalıdır. Bunu teyit eden diğer bir husus "Nobilissimus Puer" olarak sikkelerde görünemeyeceğidir. Valens'in tüm diğer konsüllükleri imparatorluğu ile birlikte saptanmıştır. Büyük olasılıkla Doğu'da imparatorluk yapan Valens ile Batı'da (Roma) yeni, ortak, imparator seçilmiş olan II. Valentinianus arasındaki önemli bir anlaşmanın anısına, Antiochia darphanesinde her iki imparatoru konsül olarak gösteren bu sikkeler basılmış olmalıdır.

Şu hususu da belirtmek gerekir ki, Mısır'da 378 yılının ortak konsüllüğü 15 Ocak'ta duyulmuştu. Doğuda (Antiochia) 376 yılı ortak konsüllüğünün en erken 29 Mayıs'ta öğrenilmiş olduğunu saptayabiliyoruz. Bu ilginç sikkenin vermiş olduğu ipucu ile 375-378 yılları içinde Antiochia'da basılmış

Soliduslan daha iyi tanıyacak ve tarihlendirebileceğiz. Böylece Antiochia da bu döneme ait olması gerekip de başka yıllara tarihlenen bazı sikkeleri daha doğru açıklamış olacağız. (Bkz. R.I.C. Antioch, 21, 22 ve 39 nolu sikkeler).

Sonuç olarak, Guy LACAM'ın makalesindeki Valens'e ve ERİMTAN Koleksiyonu'ndaki II. Valentinianus'a ait Antiochia baskılı yeni tip Consular Soliduslar sayesinde nümizmatik dünyası bir çok soruyu çözmeyi başaracaktır.

KAYNAKÇA

 1. Cohen : H. Cohen, Déscription Historique des Médailles Frappées sous L’empire Romain Communément appelees Médailles 2.e edition. Paris/London, 1880-1982.
 2. RIC : H. Mattingley, C.H.V. Sutherland, R.A.G. Garson, and J.W.E. Pearce; ,The Roman Impanai Coinage, Volume IX. London, 1968.
 3. NC : Numismatic Chronicle, London, 1990 (Bkz. Guy LACAM; A New Consular Solidus in the Name of Valens from the Mint of Antioch, sayfa 237 Plate. 23 A.
 4. Oktay AKŞİT : Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınlan No. 2052, İstanbul, 1985.

KATALOG

 

 

Valentinianus (M.S. 364-375)

 

 

 

 

Antiochia Darbı

 

 

 

 

367-375 Yillan

 

Ağı.

S.N

o

On Yüz

Arta Toz

Referans

Yn

 

D.N. VALENTINI-

GLORIA-RO-MANORVM

R.I.C.9: 16b

4.47gr

 

ANVSP.FAVG.

Roma ve Constantinopolis. miğ-

 

 

 

imparatorun rozet

ferli, taht'ta oturuyorlar. Roma

 

 

 

diademli, drapeli.

cepheden. Constantinopolis başını

 

 

 

zırhlı büstü sağa

Roma'ya ؟evirmiş. Her ikisi asa ve bir kalkan tutuyorlar. Kalkan ûze- rinde : VOT/ X/MVL/XX yazıyor. Constantinopolis sag ayağını bir prova üzerine dayamış durumda. Yukanda-Ortada Hıristiyan ha؟'ı. Aşağıda darphane işareti. ANOBE

 

12

 

 

Valens (M.S. 364-378)

 

 

 

 

Antiochia Darbi

 

 

 

 

367-375 YILLARI

 

 

2-)

Ü.N.VALENS-

1 Nolu Sikke ile ayni, fakat darphane işareti; ANOBS

R.I.C.9: 16d

٠ ؛ .? 4.4

 

PER FAVG

 

5

 

imparatorun rozet diademli, drapeli, zırhlı butu sağa.

 

 

 

3-)

2 Nolu ile ayni

2 Nolu ile ayni ANOBS

RI.C.9: 16d

4.50gr

 

 

 

 

5

4-)

2 Nolu ile ayni

1 Nolu ile ayni, fakat darphane

R.I.C.9: 16d

4.50gr

 

 

işareti; ANOBZ

 

6

5-)

2 Nolu ile ayni

4 Nolu ile ayni ANOBZ

RI.C.9:16d

4.46gr

6

6-)

2 Nolu ile ayni

4 Nolu ile ayni ANOBZ

R.I.C.9: 16d

4.45gr

12

7-)

D.N.VÆENS- PER.FAVG imparator'un inci diademi؛, drapeli ve zırhlı büstü.

1 Nolu ile ayni, fakat darphane işareti; ANOBH

R.I.C.9: 16c

4.33gr

6

8-)

7 Nolu ile ayni

7 Nolu ile ayni ANOBH

R.I.C.9: 16c

4.51gr

6

9-)

7 Nolu ile ayni

7 Nolu ile ayni ANOBH

R.I.C.9: 16c

4.48gr

11

10-)

D.N.VÆENS- PER.FAVG. imparatorun ro- zet diademli, dra- peli ve zırhlı büstü saga

7 Nolu ile ayni ANOBH

R.I.C.9: 16d

4.41gr

5

11-)

10 Nolu ile ayni

7 Nolu gibi ANOBH

R.I.C.9: 16،1

4.47gr

6

12-)

7 Nolu ile ayni

1 Nolu ile ayni fakat kalkan üzerinde ѴОТ/Х/МѴЕТ/ХХ yazısı ve darphane işareti; ANOBO

R.I.C.9: 16c

4.46gr

11

13-)

10 Nolu ile ayni

12 Nolu ile ayni, fakat darp- hane işareti; ANOBI

R.I.C.9: 16d

4.46gr

11

14-)

7 Nolu ile ayni

12 Nolu ile ayni, fakat darp- hane işareti; KANOBO

R.I.C.9: 16c

4.47gr

11

15-)

10 Nolu ile ayni

12 Nolu ile ayni, fakat darp hane işareti; PANOBr

R.I.C.9: 16d

4.46gr

12

1&-)

10 Nolu ile ayni

12 Nolu ile ayni, fakat darp hane işareti; PANOBH

R.I.C.9: 16d

11

17-)

7 Nolu ile ayni

12 Nolu ile ayni, fakat darp hane işareti; pANOBI

R.I.C.9: 16c

4.39gr

12

Gratian (M.S.367-383)

Antiochia Bastisi

367-375 Yıllan

18.)

D.N.GRATIA-NUS

VICTORIA AVGVSTORVM

R.I.C.9: 21a

4.47gr

 

P.FAVG

Victorya, zirh ve kalkan kümesi

 

12

 

imparator'un inci

üzerinde saga oturuyor.

 

 

 

diademi؛, drapeli

Dizinde tuttuğu kalkan üze-

 

 

 

ve zırhlı büstü

rinde ѴОТ/V/MVL/X yazılan.

 

 

 

saga.

Sağ boşlukta monogram Ha؛ ve dai'phane işareti; ANOBI

 

 

19")

D.N.GRATIA-

18 Nolu ile ayni, fakat darp-

R.I.C.9:21b

4.52gr

 

NVS.P.AVG imparator'un ro- zet diademli. dra- peli ve zırhlı büstü saga.

hane işareti; KANOBE

 

5

20-)

D.N.GRATI-

18 Nolu ile ayni, fakat darp-

R.I.C.9: 21c

4.46gr

 

ANVSAVG imparator'un ro- zet diademli, dra- peli ve zırhlı büstü saga.

hane işareti; PANOBH

 

12

 

II.

Valentinianus (M.S.375-392)

 

 

 

 

Antiochia Baskısı

 

 

 

 

376 Yılı

 

 

21

D.N.VALENTINIA

GLORIA-ROMANOR

NC.199O

4.45gr

 

NVSIVN.P.FAVG.

iki imparator (Valens ve II.

PI..23A

6

 

imparator'un inci

Valentinianus) ayakta, cepheden.

Arka yüzü

 

 

diademli, drapeli

Her ikisi de konsüîük mantosu

ile benzer.

 

 

ve imparatorluk

giymiş. Başlan diademli ve haleli

Not: Bu sikke

 

 

mantosu giymiş

olup, sağ ellerinde mappa, sol

üni٩ue (tek

 

 

büstü sola. Sag

ellerinde asa tutmaktadırlar.

отек)

 

 

elinde mappa, sol

Yukan-ortada Ha؛ ve darphane

 

 

 

elinde asa tutuyor.

işareti; ANOBI