ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Hakan Yılmaz, Rafet Çavuşoğlu, İ̇smail Baykara, Timur Gülteki̇n, Bilcan Gökce

Anahtar Kelimeler: Van, Kalecik, Urartu, Artiküler

Özet

Ayak bileği yedi kemikten oluşur ve tarsal kemikler olarak adlandırılır. Bilek kısmında yer alan ayak topuğuna calcaneus denir. Topuk kemiği, vücut yükünden gelen ağırlığın büyük bir kısmını taşıyan ayak bileğinin en büyük ve sağlam kemiğidir(1). Topuk kemiğinin üst yüzeyinde (superior) üç ayrı eklem yüzeyi görülür. Bunlar sırasıyla facies artikularis posterior, facies artikularis medial ve facies artikularis anteriordur(2).