ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Miyase Koyuncu Kaya

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of History, Ankara/TURKEY

Anahtar Kelimeler: Ticaret, Levant Kumpanyası, İngiliz tacirler, Osmanlı İmparatorluğu, İzmir, Frenkler, William Barker

Özet

İngiliz Levant Kumpanyası, 18.yüzyılda Levant ticaretini canlandırmak için taşralıları da üyeliğe kabul etmek gibi kararlar almıştır. Değişen şartlardan istifade ile Derbyshire’lı William Barker da Levant Kumpanyasına üye olmuş ve 1760 yılında ticaret yapmak ve kazanç elde etmek amacıyla İzmir’e gelmiştir. Bu araştırma, William Barker’ın hayatına odaklanarak, İngiliz tacirlerin tabi oldukları kurallar, Osmanlı tebaası ve diğer Frenklerle ilişkileri, yaşadıkları dönemin devletlerarası rekabet ve mücadelelerinin yansımaları, Osmanlı yetkilileri ile temaslarını; Barker’ın ailesine yazdığı mektuplar, Levant Kumpanyası toplantı tutanakları, Osmanlı arşiv belgeleri, seyyah anlatıları ve Kumpanya tacirlerinin Londra’daki yetkililere gönderdikleri mektupları analiz ederek incelemektedir. Söz konusu çalışma, Levant’ta 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarında ekonomik, siyasi ve sosyal koşulların Osmanlı topraklarında yaşayan Avrupalı tacirleri bireysel ve toplumsal olarak nasıl etkilediğini izah etmektedir. Ölümüne kadar 65 yıl İzmir’de ikamet eden William Barker, sermayesiz bir tacir olarak Osmanlı topraklarında iflasla noktalanan macerasında geriye kârlı bir ticaret değil ama 20.yüzyılın ortalarına kadar bu topraklarda yaşamaya devam eden bir nesil bırakmıştır.