An English Merchant in Ottoman İzmir (Smyrna): William Barker (1731-1825)
Ağustos 2020, Cilt LXXXIV - Sayı 300, Sayfa 717-744
Miyase Koyuncu Kaya

Yukarıdaki kodu giriniz.