ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Rostyslav Oreshko1, Umut Alagöz2

1Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, UMR 8167 Akdeniz ve Doğu, Paris/FRANSA; Helen Araştırmaları Merkezi, Vaşington DC/ABD
2 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler: Frig, Gordion, Pergamon, Persler, I. Antiochus.

Özet

Bu çalışma, Frig dilinde yazılmış ve muhtemelen I. Antiochus saltanatının başlarına tarihlenen Gordion’da henüz keşfedilmiş bir yazıtın ilk yayınını oluşturmaktadır. Yazıt, Parsaparnas adlı biriyle ilişkilendirilen bir mezar anıtının parçasını oluşturuyor gibi görünmektedir. Parsaparnas, muhtemelen Mysia’daki Pergamon bölgesinden gelen Pers soylularının bir üyesiydi ve Antiochus tarafından Gordion Bölgesine yerleştirilen bir Pergamon askerî birliğini komuta etmekteydi. Bu örnek, Gordion kentinin adıyla birlikte anıldığı şimdiye kadarki bilinen ilk ve tek yazıttır. Çalışma, ilk etapta sırasıyla eserin tanımı, yazıtın epigrafik özellikleri üzerine detaylı birtakım tartışmaları, yalın filolojik bir tartışmayı takip eden metnin çevirisi ve coğrafi ve etnokültürel arka planı hakkındaki yorumlamaları, ayrıca eserle ilişkili mezar anıtının tarihlendirilmesi ve buna ilişkin bağlam üzerine sonuçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.