ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Abidin Temizer

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Science and Letters, Department of History, Burdur/TURKEY

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Bulgaristan’ın Bağımsızlığı, Mustafa Asım Bey, Os- manlı-Bulgaristan İlişkileri, Sofya Sefareti

Özet

Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanına tepkisi, Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan’daki ilk büyükelçisi Mustafa Asım Bey ve faaliyetleri ele alınmıştır.

Çalışma Bulgaristan’ın özerklik süreci ile bağımsızlık süreci arasında geçen süreçte Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan’a karşı diplomatik faaliyetlerini, Bulgaristan’ın bağımsızlığının tanınması sürecini, Bulgaristan ile kurulan diplomatik ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk Sofya Büyükelçisi Mustafa Asım Bey’in biyografisini ve iki ülke arasındaki sorunlara yaklaşımını ele almaktadır.

Çalışmada, Bulgaristan’ın özerklik süreci ile bağımsızlık süreci arasındaki dönemde Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan’a karşı diplomatik faaliyetleri, Bulgaristan’ın bağımsızlığının tanınması süreci, Bulgaristan ile kurulan diplomatik ilişkiler, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk Sofya Büyükelçisi Mustafa Asım Bey’in biyografisi ve iki ülke arasındaki sorunlara yaklaşımı ele alındı.
Çalışmada Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA) belgelerinden, Bulgaristan Devlet Arşivleri belgelerinden, süreli yayınlardan ve literatürden yararlanılmıştır.