ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Şafak Bozgun1, Erkan Yalçın2

1Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Kültürleri Bölümü, Ankara/TÜRKİYE
2Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Müze Müdürlüğü, Kayseri/TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler: Hitit, Kutlama/Bayram Ritüeli, çiviyazısı, Éhalentuwa

Özet

Boğazköy’de ortaya çıkarılan, Hitit (İmparatorluk) Dönemi’ne ait beş adet çiviyazılı tablet (fragmanı), 1932 yılından itibaren Kayseri Arkeoloji Müzesinde bulunmaktadır. Bunlardan (Kayseri 285-ABoT 63=)ABoT 1.63, 1948 yılında yayınlanmış ve “II. Muršili’nin Yıllıklarına” ait olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, yayınlanmamış dört tablet parçasından, iki “Kutlama/Bayram Ritüeli” metni (Kay.286, Kay.287) ele alınmış ve flolojik değerlendirmeleri ile sunulmuştur. Her iki tablet parçası da, Boğazköy'de bulunan diğer tabletlerin büyük bölümü gibi dini içeriktedir.