ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İ̇smayıl Musa

Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan ve Rus Kaynakları, 1921 Moskova-Kars Antlaşmaları, Kuzey Azerbaycan'ın Toprak Bütünlüğü, Ermenistan, Nahçıvan, Zengezur

Özet

Rusya tarafından himaye olunan Ermenilerin Kuzey Azerbaycan topraklarını ele geçirme politikası Sovyet döneminde de devam ettirildi. Rusya'nın Sovyet hükümetinin baskısı ve Azerbaycan yöneticilerinin beynelmilelciliği sayesinde topraklarımızın Nahçıvan ve Zengezur gibi bölgelerinin Ermenistan'a geçmesi beyan edildi. Azerbaycan yönetimi tarafından Nahçıvan bölgesinin Ermenistan'a verilmesinin ilan edilmesine rağmen Nahçıvan konusu zamanın bir sıra iki taraflı ve uluslararası görüşmelerinde önemli yer tuttu.