ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Zekeriya Türkmen

Genelkurmay ATAŞE Başkanlığı. TSK. Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM)

Anahtar Kelimeler: Balkan Savaşları, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı Ordusu, Sağlık Hizmetleri

Özet

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Balkanlar kesiminde başlayan isyan ve kargaşa ortamı, XX. yüzyılın başlarında içinden çıkılmaz bir hal almış; bu coğrafya, devletin en buhranlı ve kritik yerlerinden birisi haline gelmiştir. Bu duruma gelinmesinde Osmanlı Devleti'nden ayrılıp bağımsız, ya da yarı özerk konuma gelmiş bulunan Balkan devletlerinin bölge üzerinde emelleri olduğu kadar, sömürgeci büyük devletlerin çıkar hesapları ve buna dayalı kışkırtmaları da etkili olmuştur.