ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mevlüt Üyümez, Özdemir Koçak, Ahmet İlaslı, Tayfun Çay, Fatih İşcan

1Afyonkarahisar Müze Müdürü
2Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
3Afyonkarahisar Müzesi
4 Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü
5Selçuk üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Orta Tunç Çağı, Dede Mezarı

Özet

Yukarı Çaybelen Köyü'nün (Yukarı Maçaklı) 500 m batısındaki, Cevizli yolunun 50 m batısında ve Havuzun Başı Deresi'nin 30 m doğusunda Köy Kalesi yerleşmesi bulunmaktadır (Harita, Çizim 1). Bu yerleşme üzerinde kısmen tarım yapılmaktadır. Yerleşme kuzeybatı güneydoğu istikametinde uzanır (N. 38"50.072'; E O3O"55.631'; h: 1300). Yerleşmenin kuzeybatı güneydoğu istikameti 160 m, güneybatı-kuzeydoğu yönü 110 m ve yüksekliği 21 m'dir. Burada İlk ve Orta Tunç Çağları ile Roma dönemine ait çanak çömlek parçalarına ve taş aletlere rastlanmaktadır(1).