ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ömer İskender Tuluk, Fulya Üstün

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Anahtar Kelimeler: Trabzon, Bedesten, Türk Bedesten Mimarisi, Trabzon Bedesteni

Özet

Eyice, Trabzon bedesteninin mimari özellikleri ve çözüm bekleyen problemleri bakımından bütün bedestenler arasında tek örnek olduğunu söyler(1). Duvarlarının ikinci bir kata imkan verecek kadar yüksek tutulmuş olması ve eşine başka yerde rastlanmayan bir üst örtüyle biçimlenmesi, yapıyı benzerlerinden ayıran en önemli özellikler olarak nitelendirilmiştir.