ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Hüseyin Kayhan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Selçuklular, Irak, Azerbaycan, Tarih

Özet

Irak Selçukluları Devleti, Sultan II. Tuğrul'un 17 Mart 1194 tarihinde Rey yakınlarında yapılan savaşta Harezmşah Tekiş'e yenilip, öldürülmesinden sonra tarih sahnesinden çekilmekteydi(1). Aslında bu olay, yaklaşık 40 yıldır devletin bünyesinde yaşanan birtakım siyasî çalkantılar sebebiyle, büyük ölçüde yıpranmış olan bu devlete son ve öldürücü darbenin vurulmasından başka bir şey değildi.