ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Vehbi Günay

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Klâsik Dönem, Kent Tarihçiliği, XVI. Yüzyıl, Ankara, Konya

Özet

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan Türk tarihi çalışmaları arasında özellikle Anadolu'daki yerleşim birimleri monografilerinin sayıca fazlalığı ve bu konulara ilginin yoğunluğu dikkati çekerken. sonraki yıllarda bu tür çalışmaların azaldığı da gözden kaçmamaktadır. Ancak arşivlerimizin araştırmacıların hizmetine girmesi ve üniversitelerimizde bu sahalarla ilgili tezlerin yapılması şehir tarihi çalışmalarına eski önemini kazandırmıştır.