ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Abdulhalik Bakır

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak.Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, İslâm Dünyası, Maden Sanayi, Tarih

Özet

Madenler doğada ya doğrudan metalik halde veya cevher olarak bulunmaktadırlar. Metalik halde bulunan madenlere "doğal madenler"; içinde kimyasal bileşikler halinde madenlerin bulunduğu kayalara ise "cevher" denir. Örneğin altın doğal bir madendir. Gümüş, bakır ve demir hem doğal maden, hem de cevher olarak bulunmaktadır. Kurşun, kalay, çinko ve civa ise, ancak cevherden tasfiye yoluyla elde edilebilen madenlerdir.