ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Halime Hüryılmaz

Anahtar Kelimeler: İçbatı Anadolu Bölgesi, Yortan Mezarlık Kültürü, Uşak Arkeoloji Müzesi, Çömlek

Özet

Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi, İçbatı Anadolu Bölgesinin müzelerine de satın alma, hibe ya da müsadere yoluyla kazandırılmış pek çok eser bulunmaktadır. Bu eserlerin buluntu yerlerinin bilinmemesi, her ne kadar bilimsel açıdan istenilen düzeyde sonuçların çıkartılmasında bir engel oluştursa da, bunların Anadolu'nun kültür envanteri açısından küçümsenmeyecek katkıları olduğu yadsınamaz. Burada ele alınan üç eserin de, buluntu yerleri kesin olarak bilinmemektedir. Bunlar, Uşak Arkeoloji Müzesi'ne 1977 ve 1982 yıllarında satın alma ve hibe yoluyla kazandırılmışlardır.