M. Mehdi İlhan

Anahtar Kelimeler: Sinan Paşa, Suriye, Vakıf, Osmanlı, Arap, Tarih, Batı

Özet

Osmanlı-Arap tarihinin eskiden gözdesi bu gün gözyaşı olan Biladi'ş-Şam denilen Suriye bölgesi üzerine gerek Arapça gerekse Türkçe pek araştırma yapılamamıştır. Buna mukabil Muhammad al-Arnavut'un belirttiği gibi araştırmalar Batılılarca veya Batı dillerinde yapılmıştır.