ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Alev Çakmakoğlu Kuru

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Türk Sanatı, Palmet, Lâle, Motif, Osmanlı

Özet

1994 yılı lâle bitkisinin İstanbul'dan Hollanda'ya gönderilişinin 400. yıldönümüydü. Bu sebeple düzenlenen "Türk Sanatında Lâle Devri" konulu seminerde çerçevenin biraz dışına taşarak XVI. y.y'dan itibaren Osmanlı sanat eserlerinde natüralist üslupta görülmeye başlanan lâle motifinin kaynaklarına inmek istedik. Bu kaynak elbette ki Türk milletinin doğduğu, ilk sanat eserlerini verdiği Orta Asya olmalıydı.