ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mürüvvet Kurhan

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Anahtar Kelimeler: Amon, Ptah, Rê, İmparatorluk Tanrıları, Firavun, Mısır, Piramit, Nil Nehri

Özet

Tanrı Amon, Ptah ve Rê'den sonra imparatorluk tanrılarının üçüncüsü ve sonuncusudur. Amon, Eski İmparatorluk devrinde ülke çapında fazla tanınmayan bir tanrıydı. V. Hanedandan firavun Unas'ın (M.Ö. 2550-2500) mezarındaki Piramit Metinleri'nde tanrı Amon veya Amen ve eşi tanrıça Amonet'in isimleri Başlangıç tanrıları olarak geçmekle birlikte, konumu itibariyle ikinci derecede öneme haiz bir tanrı görünümündedir. VI. Hanedan firavunlarından I. Pepi (M.Ö. 2292-2260) devrinde ise Amon "Teb senyörü" olarak anılmaktadır.