ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Vahdettin Engin

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

Anahtar Kelimeler: Sultan II. Abdülhamid, Ermeni Suikasti, Belçika, Diplomatik Kriz, Osmanlı, Türkler

Özet

Yüzyıllar boyunca Osmanlı idaresi altında yaşamış olan Ermeniler bu süre içinde toplumun bir parçasını oluşturmuşlar, çeşitli devlet görevlerinde bulunmuşlar, içlerinde birçoğu da ticaret, musiki, edebiyat, mimari vs. gibi alanlarda önemli işler başarmışlardır. Sosyal ve iktisadi hayatta kazanmış oldukları bu statü sayesinde Türklerle rahatça uyum sağlayarak en nüfuzlu reaya konumuna sahip olmuşlardır.