Hüseyin Sever

Anahtar Kelimeler: Koloni Çağı, M.Ö. 1970-1750, Asurlu Tüccarlar, Mezopotamya, Anadolu

Özet

Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ilişkilere ilk işaret olabilecek Sumerce, Akadca bilgiler mevcut olup, bu konuda Adap Kralı Lugal-Annemundu ve Uruk Kralı Lugal-zaggesi, Amanos dağları ile yukarı memleketten bahsetmektedirler.