Yılmaz Kurt

Anahtar Kelimeler: Kozan, Sis, Sancak, 1572, Osmanlı, Erkek Şahıs İsimleri, Mufassal Tahrir Defterleri

Özet

Bu çalışmada Kozan (Sis) Sancağı'nda 1572 yılında kullanılmış olan erkek şahıs isimleri üzerinde durulacaktır.