ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Veysel Donbaz, Süleyman Özkan

1İstanbul Arkeoloji Müzeleri Civiyazılı Belgeler Arşivi Şefi
2Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Anahtar Kelimeler: Ödemiş Arkeoloji Müzesi, İki Yazıtlı İnşaat Tuğlası, Kabartma Parçası, Yeni Asur Devri

Özet

Aşağıda konu edilen iki yazıtlı tuğla (Ö. 1485 ve (Ö. 1486) ve bir kabartma parçası (Ö. 1487) İzmir - Ödemiş Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Üst kenarları ve önyüzleri yazılı bulunan her iki tuğla da sağlam durumdadır. Her ikisi de Yeni Asur Devri'ne tarihlenen tuğlalardan (Ö. 1485) Asur Kralı Asurnaşirpal II (İ.Ö. 883-859), Ö. 1486 envanter numaralı tuğlada oğlu Salmanasar III (İ.Ö. 858-824) saltanatlarında yazılmışlardır. Her iki tuğla da Nimrud-Kalah çıkışlıdır.