ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Hüseyin Memişoğlu

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan Türkleri, Sosyo-Ekonomik Yapı, XIX. yüzyıl, Türkiye, Tuna, Edirne, Nüfus, Doğu Rumeli, Filibe, İslimye, Bulgar, Türk

Özet

Bulgaristan Türkleri, XIX. yüzyıl Türkiyesi'nin Tuna ve Edirne vilayetleri Türkleridir. Beşyüzyıl Türk toprağı olan bu iki önemli vilayette Türk nüfusu büyük bir yekün tutuyordu. 1876 yılında Tuna vilayetinin altı sancağında (Niş sancağı hariç) 1.130.000 Bulgar ve 1.120.000 Türk vardı. Berlin Andlaşması'yla Doğu Rumeli adını alan Filibe ve İslimye sancaklarında ise, yine 1876'da 483 bin Bulgara karşılık 681 bin Türk yaşıyordu.