ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Fahrettin Tızlak

Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi

Anahtar Kelimeler: XVIII. Yüzyıl, Yukarı Fırat Havzası, Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Devleti

Özet

XVIII. yüzyıl, klasik Osmanlı toplumu için önceki dönemlerden daha farklı karakterler arzeden ve değişik muhteviyatta olayların yaşanmaya başladığı bir yüzyıl olmuştur. Bu hususta ilk göze çarpan unsurun, devletin uluslararası siyasetteki yerinde meydana gelmeye başlayan değişim olduğu görülmektedir. Çünkü Osmanlı Devleti belirtilen yüzyıla girerken artık, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, ezeli rakibi olan batı Hıristiyan dünyasına karşı taarruz pozisyonunda değildir, aksine savunma pozisyonuna geçmiştir.