ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Yılmaz Kurt

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Osmanlıca Okutmanı.

Anahtar Kelimeler: Adana, 1572, Tarih, Türk, Erkek Şahıs Adları, Osmanlı, Mufassal Tahrir Defteri

Özet

Tarihte kullanılmış olan Türk şahıs adları üzerinde yapılacak çalışmalar tarih, dil, sosyoloji ve tarihî demografiyi ayrı ayrı ilgilendirmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Atalarımızın birinci Anayurt'tan Ebedî Anayurt'a gelinceye kadar geçirmiş olduğu bütün sosyal ve coğrafi çevrenin etkilerini onların almış olduğu şahıs adlarında izlememiz mümkündür.