Ahmet Taşağıl

Anahtar Kelimeler: Kapgan Kagan, 692-716, Orhun Yazıtları, II. Gök-Türk Devleti, Türk Boyları, Türk Tarihi

Özet

692 yılında Gök-Türk devleti tahtına oturan Kapgan Kagan, II. Gök-Türk devletinin kurucusu Kutlug (ilteriş)'un ölümünden sonra hükümdar olmuştur. Üzerine devraldığı hızla büyümekte olan devleti ağabeyi gibi, onun bıraktığı yerden başlayarak, her yönden geliştirmeye devam etmiştir.