ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Nafiz Aydın

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Pasinler, Güzelhisar, Avnik, Urartular, Kitabe, Erzurum Arkeoloji Müzesi

Özet

Erzurum iline bağlı Pasinler İlçesi'nin sınırları içinde bulunan ve eski adı Avnik olan Güzelhisar köy camisinin avlusundan alınarak müzeye ilgili araştırmacılar ve Müze Müdürü Serap Yaylalı tarafından 16 Ekim 1981 günü getirilen bu Urartu kitabesi Erzurum Arkeoloji Müzesi'nin 142-81 envanter numarasında kayıtlıdır.