ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Gy. Káldy-nagy

Anahtar Kelimeler: Budin, Macaristan, Beylerbeyi, Budin Beylerbeyi Mustafa Paşa, 1566-1578, Osmanlı, Tarih

Özet

Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi isimli değerli yapıtında, Budin Beylerbeyliği'nin kuruluşu, 1541 yılındaki Macaristan seferinin tamamlanışı hakkında şöyle yazar: "İşte bu suretle Zapolya'nın elindeki Macaristan doğrudan doğruya Osmanlı topraklarına ilhak olunup on iki sancaklık Budin Beylerbeyliği teşkil edilmiş ve beylerbeyliğine Bağdat valisi olup aslen Macar olan Süleyman Paşa tayin olunarak, Macaristan'da arazi tahriri yapılmıştır".