ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Orhan F. Köprülü

Türk Tarih Kurumu Asli Üyesi

Anahtar Kelimeler: Tarih, Türkler, Amerikanlar, Osmanlı

Özet

Konumuza girmeden önce bir hususu çok kısa olarak burada belirtmek isterim. Böyle bir konferansta hemen hemen ikiyüz yıla yaklaşan Türk-Amerikan münasebetlerinin bütününü bir konuşmaya sığdırmanın imkânsızlığı karşısında, bugünkü konuşmamda bu münasebetlerin XIX. yüzyıldaki kısmına ağırlık vereceğimi, esasen daha sonraki münasebetler hakkında son yıllarda memleketimizde de bir takım çalışmalar yapıldığını hatırlatmak isterim.