ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Gotthard Jäschke

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Latife Hanım, 1922 İzmir Yangını, 29 Ocak 1923, Tarih

Özet

İzmir Yangınından sonra Lâtife Uşakîzade Karargâh erkânı ile Mustafa Kemal Paşa'yı Göztepe'de anababa evine davet etmiştir. Orada da 29 Ocak 1923'te İzmir Kadısı huzurunda evlenmişlerdir. M. Kemal'in şahitleri Fevzi ve Kâzım Karabekir Paşalar, Lâtife Hanımın ise Abdülhalik (Renda) ve Salih (Bozok) idiler.