ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Manizheh Sadri̇

Anahtar Kelimeler: Kaçar Hanedanı, Eğitim-Öğretim, Rüşdiyye, Misyoner Okulları, Milli Okullar

Özet

İran'da Kaçar idaresi döneminde klasik medrese sistemi dışında açılan yeni okullar, ihtiyaca göre ve milli kültür unsurları gözetilmeksizin siyasi amaçlarla açılmıştır. İran'da çıkarlarını kaybetmek istemeyen batılı devletlerin desteğinde açılan misyoner okulları, gerçek amaçlar gizlenerek modern okullar olarak tanıtılmış, gelecekteki ilerlemenin vazgeçilmez unsurları olarak gösterilmiştir. Misyoner okulları dışında açılan milli okul­lar ise yapılan propaganda ile halka yanlış tanıtılmış, açılışlarından kısa bir süre sonra kapatılmaları sağlanmıştır. Bu yüzden ülkenin eğitim­-öğretiminde beklenen ıslahatlar yapılamamış, karışıklık devam etmiştir.