ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İlber Ortaylı

Anahtar Kelimeler: Mustafa Ali, Nushatü, Hüsrev Paşa Nüshası, Andreas Tietze

Özet

Prof. Andreas Tietze Mustafa Ali'nin Kahire üzerindeki eserini daha önce neşretmişti. Bu sefer gene Ali'nin ünlü eseri Nushatü's-Selâtin'i; İngilizce çevirisi, tıpkıbasım ve lügatçesi ile neşretmiş bulunuyor. Gerek dil, gerekse Türkiye'nin toplumsal tarihi için büyük değeri olan bu kaynak eseri yayınlayarak Prof. Tietze Türk dili ve tarihi alanında önemli bir boşluğu doldurmuştur. Prof. Tietze eserin bütün nüshaları üzerinde mukayeseli olarak metni incelemiş, Hüsrev Paşa nüshasını (müellif için istinsah edilen) esas almıştır. Kahire, Fatih, Hazine, Nuruosmaniye, Yenicami, Revan nüshaları dışındaki nüshalar yararlı olmamıştır.