ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

MUHAMMED YUSUF VÂLE-İ KAZVİNÎ-İ ISFAHANÎ, İran der Zaman-ı Şah Safi ve Şah Abbas-ı Dovvom (1038-1071) (Hadika-i Şeşum ve Heftum ez Ravza-i Heştum-i Hold-i Berin Şah Safi ve II.Şah Abbas Zamanında İran (1628-1661), Hold-i Berin'in VIII. Bölümünün 6. ve 7. Kısımları), Tashih ve Ta'lik ve Tavzih ve İzafât Muhammed Rıza Nâsırî, İntişarât-ı Encümen-i Âsâr û Mefahir-i Ferhengi, Tahran 1382 (2003) [Kitap Tanıtımı]

İ̇smail Aka

Sayı: Nisan 2015, Cilt 79 - Sayı 284 Sayfalar: 383-386 DOI: 10.37879/belleten.2015.383
0 543

Kızılbaş Türk Don Juan’ın Avrupa Sefareti

Serkan Acar

Sayı: Ağustos 2012, Cilt 76 - Sayı 276 Sayfalar: 479-502 DOI: 10.37879/belleten.2012.479
0 1111

Tarih-i Ferhengi-i İl-i Şahseven-i Bağdadi (Bağdad Şahseven Aşiretinin Kültürel Tarihi),

İ̇smail Aka

Sayı: Nisan 2011, Cilt 75 - Sayı 272 Sayfalar: 261-268
0 500

Cevâhir'ıll-Ahbar (Bahş-i Tarih-i İran ez Kara Koyunlıt tâ sâl-i 984 h.k.), Mukaddeme, tashih ve talikat: Muhsin Behram Nejad, Miras-1 Mektub, çâp-1 evvel, Tahran 1378 h.s. (2000)

İ̇smail Aka

Sayı: Aralık 2004, Cilt 68 - Sayı 253 Sayfalar: 735-736
0 445

Faḍlallāh Al-Ḥurūfī and His World: Power, Religion, and Sufism

Fatih Usluer

Sayı: Ağustos 2021, Cilt 85 - Sayı 303 Sayfalar: 463-505 DOI: 10.37879/belleten.2021.463
1549 1061