Cevâhir'ıll-Ahbar (Bahş-i Tarih-i İran ez Kara Koyunlıt tâ sâl-i 984 h.k.), Mukaddeme, tashih ve talikat: Muhsin Behram Nejad, Miras-1 Mektub, çâp-1 evvel, Tahran 1378 h.s. (2000)
Aralık 2004, Cilt LXVIII - Sayı 253, Sayfa 735-736
İ̇smail Aka

Yukarıdaki kodu giriniz.