Yazar Sayfalar
Gilbert Dagron 373
Jean Marcıllet-jaubert 373
Semih Tezcan 421
Neşet Çağatay 427, 445
Yahya Akyüz 437
Fevziye Tansel 465
Füruzan Kınal 495
İlber Ortaylı 501, 502, 503