ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Cahit Günbattı

Anahtar Kelimeler: Ankara, Etnografya Müzesi, Kapadokya Tableti, Kayseri - Kültepe, Eski Asurca

Ankara Etnografya Müzesi'nde korunan Besim Atalay Koleksiyonu içinde 6-7 kadar tabletin de bulunduğunu öğrenerek, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile bunlar üzerinde çalıştım.

Metinlerin hepsi de, binlercesi Kayseri - Kültepe'de (eski Kaniş) ele geçmiş Eski Asurca tabletlerin benzeridir. 397 envanter numaralı olan dışında, diğerleri küçük parçalardan ibarettir ve her halde satıh buluntuları olduklarından, okunamayacak derecede aşınmışlardır.

No. 397 (4.5 x 5.1 cm.):

Metin, IIi-wedâku adlı bir Asurlunun, üzerinde hak iddia ettiği 4 mina gümüş hakkında, Puzur-Assur, Iküppia ve Uşur-sa-ASsur isimli soydaşlarına hitaben yazdığı bir iş mektubudur.

Kültepe tablederi arasında, burada olduğu gibi, bazılarında adres olarak başka kimselerin isimleri de kaydedilmiş olarak, İIî-wedâku ile Puzur-Assur arasındaki yazışmalardan bir çok örnek bulunmaktadır[1]. Bu mektup da aynı arşive ait olmalıdır.


(1-3) Puzur Assur, Ikuppia ve Usur-sa Assur'a Hî-wedâku şöyle söyler: (4 8) Sar-ili'nin oğlu Idi-İhım 'un alışveriş İçin şehre (Asur'a) götürdüğü ve Assur- muttabbil'in aldığı, Suea'nın 4 mina gümüşü üzerinde benim hakkim vardır. (9-10) Suea'nin mührüyle mühürlü zatili tableti tutuyorum. (11-14) Üzerinde benim hak iddiasında bulunduğum gümüş İçin, onu orada alıkoyunuz ve eğer onurlu ise gümüşü versin. (15-19) Eğer (Assur-muttabbil) bir anlaşmazlık çıkarırsa, sen (Puzur Assur) uzakta dur (münakaşaya girme) ve Iküppîâ ve vekilim Uşur-sa Assur, onların yasal tabletini ona getirsinler. (20- 23) Eğer, gümüşü iade etmeyeceğim derse, tabletini, 63 seqel (gümüşü) aldığı günden itibaren benim İçin zarflayınız. (2427) Eğer, Suea'nın mührüyle mühürlü tableti ona çıkardı ise, üzerinde hak iddia ettiğim bu gümüşte (hakkım vardır).

St. 8, 11-12: qatam sakanum"(bir şey veya kimse üzerinde) hak iddia etmek" (CA.DSI, S.142 b/b).

15. saltam epâsum "kavga etmek, tartışmak" (CAD E, s. 218 a).


Dipnotlar

  1. Bazı örnekler: AKT I. 16; ATHE 39, 40; CCT II. 12 b, 13, 14, 15, 16 b, 39; CCT IV 7b, 12b; Prag I 598, 687;RA58, 132, (Gou. 2), (Gou. 3); RA 60, 99; RA 81, 23; VS XXVI, 30.

Şekil ve Tablolar