ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mücteba İlgürel

Anahtar Kelimeler: Orhan Şaik Gökyay, İnebolu, Türk Kültürü, Türk Dili, Halk Edebiyatı, Tarih

Nekroloji: ORHAN ŞAİK GOKYAYIN ARDINDAN[•]

Prof. Dr. MÜCTEBA İLGÜREL

Hocaların hocası, ülkemizin her tarafına yayılmış pek çok öğretmenin de hocası, hatta değişik mesleklerdeki kişilerin hocalığını da yapmış bulunan Orhan Şaik Gökyay'ı 2 Aralık 1994 Cuma günü kaybettik. Onun vefatı, Türk kültürünün en büyük kayıplarından biri olmuştur.

Orhan Şaik Gökyay, 16 Temmuz 1902 yılında İnebolu'da dünyaya gelmiştir[**]. Ailenin 7 çocuğundan biridir. Babası Mehmet Cevdet Efendi, annesi Şefika Hanım idi. Mehmet Cevdet Efendi'nin ailesi 1876'da Filibe'nin Çırpan ilçesinden Türkiye'ye göç etmiştir. ilkokul öğretmeni olarak Bolu'ya bağlı Göynük ilçesinde, Kastamonu'ya bağlı İnebolu'da meslek hayatına devam eden babası, Orhan Şaik'i henüz daha çocuk iken Şeyh Merdan Efendi tekkesine de götürerek dini bilgilerini kuvvetlendirmiştir. Böylece küçük yaşta Kur'an'ı da hatmetmiş idi. Orhan Şaik'in annesi de Filibe'nin Çırpan ilçesindendir.

Orhan Şaik Gökyay ilk öğrenimine Kastamonu'da Yarapçı Okulu'nda başlamış ve Nümune-i İbtidai İlkokulu'ndan mezun olmuştur. Ortaokula Aydın Sultanisi'nde devam etmiş, ancak ailesinin maddi sıkıntılar içine düşmesi üzerine öğrenimini 9. sınıfta bırakarak Kastamonu Özel İdaresi'nde Tank Kâtibi ve istatistik Müdürlüğü'nde kâtip olarak çalışmaya başlamıştır.

Öğrenimini terketmek zorunda kalışı onu fazlasıyla üzmekteydi. Kendi kendini yetiştirmek ve muhit edinmekle bu eksikliğini telifi etme çarelerini araştırdı. Geniş çevresi sayesinde yörenin dil özellikleri onun dikkatini çekmişti. Türk dilinin zenginliklerini o zaman araştırmaya başlamıştı. Bu zenginlikler onun edebiyat ve dil sahasındaki araştırmalarına yön vermiştir.Halk edebiyatına karşı engin sevgisini bu çağlarda kazanmıştı.

Orhan Şaik Gökyay İstiklâl Harbi'nin başladığı günlerde Ankara Dârülmuallimininde öğrenci oldu. Tarih Öğretmeni Vâsıf Çınar derslerde vatan sevgisini öğrencilerine aşılamak üzere hararetli konuşmalar yapmakta idi. Öğrenci Orhan Şaik bu konuşmalardan çok etkilenmiştir. O yıllarda İzmir hakkında şiirler yazmaktaydı ve daha o günlerde İzmirlilerin takdirini kazanmıştı. Orhan Şaik Ankara Dârülmuallimininden 13 Temmuz 1922'de genç bir öğretmen olarak mezun oldu.

Orhan Şaik Gökyay mezun olduğu yıl Giresun'un Piraziz nahiyesinde göreve başladı. O genç bir öğretmen olarak öğretme zevkini ilk görevinde tattı. Kendisi bunu büyük bir coşkuyla daima anlatmış "Ben galiba sevmeyi orada öğrendim" demiştin Orhan Şaik 1923 eğitim yılı başında Samsun İstiklâ1 Numune-i İbtidai Mektebi'nde göreve devam etmiştir. Bu iki okuldaki görevlerinde gerek öğrencileri gerek halk tarafından çok sevilen Orhan Şaik üçüncü öğretmenlik yılında kendisini Balıkesir'de bulmuştur. Burada Hacı İlbey Umumi İbtidaisi Mektebi'nde iki yıl öğretmenlik yapmıştır. Balıkesir'de iken askerlik görevini de tamamlayan Orhan Şaik, bir yandan da Çağlayan adlı aylık bir dergi de çıkarmaya başlamıştır. Bu dergi Edremitli şair Ruhi Naci'nin maddi ve manevi desteği ile çıkıyordu. İçinde Mehmed Akif- 'in, Tokadi-zâde Şekib'in ve Hasan Basri Çantay'ın şiir ve yazıları da yer alıyordu. Bu dergi onun Balıkesir'den ayrılış tarihi olan Mayıs 1926'ya kadar yayınlanmıştır. Tamamı 15 sayıdır.

Orhan Şaik Gökyay, daha çok öğrenmek, ülkesine daha çok yararlı olmak üzere öğrenimine devam etmek istiyordu. Bunun için Balıkesir'den ayrılıp lise eğitimi için Kastamonu'ya gitti. Kastamonu Lisesi son sınıfına kabul edilen Orhan Şaik 30 Haziran 1927'de buradan mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi'ne kaydını yaptırmıştır. Aynı zamanda Yüksek Öğretmen Okulu'nun da öğrencisi olmuştur. Orhan Şaik daha ilk günlerde hocası Fuat Köprülü'den etkilenmeye başlamıştır.

Orhan Şaik Gökyay üniversite öğrenciliği yıllarında Avrupalı şarkiyatçılardan Menzel, F. Teaschner, Paul Wittek ve Duda ile tanışmıştır. Bu şarkiyatçılardan hem çok şey öğrenmiş hem de onların Türk Kültür ve tarihi üzerindeki araştırmalarında önemli roller oynamıştır. Orhan Şaik 15 Ekim 1930'da fakülteden mezun olmuştur. Bir müddet sonra Kastamonu Lisesi'ne edebiyat öğretmeni tayin edilmiştir. Bu suretle onun için öğretmenlik hayatının ikinci devresi başlamış oluyordu. Kısa bir müddet sonra onun Malatya Lisesi'nde görev aldığını görüyoruz. Orhan Şaik Bey Malatya'da üç yıl görev yapmıştır. Buradaki görevini tamamlayan hocamız, bakanlığın teklifi üzerine Edirne Kız Öğretmen Okulu , Erkek Öğretmen Okulu ve Erkek Lisesi Edebiyat öğretmenliğini kabul ederek Edirne'ye gitmiştir. Burada da başarılı bir öğretmenlik hayatı geçiren Orhan Şaik Bey, kendisini teftişe gelen müfettişlerin, zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yficere, "büyük merkezlerde daha yararlı olur" tavsiyesi üzerine Ankara Erkek Lisesi'ne tayin olunmuştur. Orhan Şaik Bey, Ankara'ya 1934 yılında evlendiği eşi Ferhunde Hanım ile birlikte gelmiştir. Bu suretle kendisi Ankara Erkek Lisesi'nde görev alırken, eşi Ferhunde Hanım da Kurtuluş Ortaokulu'nda öğretmenliğe başlamıştır. Bu tarihten itibaren Ferhunde Hanım daima eşinin yanında bulunacak ve başarılarında rol oynayacaktır. Bu arada Kırıkkale Askeri Sanat Lisesi'nde ücretli öğretmenlik de yapan Orhan Şaik Gökyay ve ailesinin Eskişehir Erkek Lisesi Edebiyat öğretmenliğine ve müdürlüğüne tayin olunduğunu görüyoruz. Eskişehir'deki görevi kısa süren Orhan Şaik Gökyay, 1 Nisan 1937'de çok sevdiği Bursa'da göreve başladı. Üç yıl kadar şiir ve yazı yazmaya devam etti. Türk gençliğinin çok iyi bildiği, vatan sevgisini kamçılayan "Bu Vatan Kimin" şiirini burada yazdı. Edebiyatımızın en önemli nesir örneklerinden olan Dede Korkut Hikayeleri adlı eserini burada hazırladı. Orhan Şaik Bey 1939 yılında Musiki Muallim Mektebi öğretmenliğine ve müdürlüğüne tayin olundu. Düzensiz bir halde bulunan bu okul yeni müdürü sayesinde mükemmel bir hale geldi. Bu okul 1941 yılında Devlet Konservatuvarı'na dönüştürüldü. Orhan Şaik Gökyay, şiirlerine ve edebi yazılarına devam ediyordu. "Konservatuvar Marşı" ile Devlet Konservatuvarı Tarih çesi bu devrin çalışmalarının mahsulü olmuştur.

Orhan Şaik Gökyay bu görevinde iken 31 Mayıs 1944'te 34 kişilik bir gurup içinde olmak üzere İstanbul 1 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde ırkçılık, Turancılık davası adı ile anılan davada yargılandı. 11 ay süren bu davada beraat etti.

Orhan Şaik Gökyay 30 Kasım 1946'dan itibaren Galatasaray Lisesi'nde çok sevdiği öğrencileri arasında tekrar göreve başladı. Onun bu görevi 1951 yılına kadar devam etti. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı Müfetfişi olan Orhan Şaik, kısa bir süre sonra Londra'ya öğrenci müfettişi olarak gönderildi. Üç yıl İngiltere'de kalarak burada pek çok şarkiyatçı ilim adamı ile tanıştı. Bunlardan Prof. Paul Wittek ve G.M. Meredith-Owens ile ilmi çalışmalar yaptı. Yurda döndükten sonra İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Öğretmen Okulu öğretmenliğine tayin edilen Orhan Şaik Gökyay yıllarca burada hizmet ettikten sonra Prof. Paul Wittek'in daveti üzerine Türk Dili ve Edebiyatı Okutmam olarak Londra'da görev aldı. Burada üç yıl hizmet eden Orhan Şaik Gökyay dönüşünde tekrar Çapa'daki görevine tayin edildi. Bu görevi 1967 yılında yaş haddinden emekli oluncaya kadar devam etti. Ancak öğrencilerinden ayrı kalmak onu çok üzmüş, devrin Milli Eğitim Bakanı ve Edirne Lisesi'nden öğrencisi İlhami Ertem'e müracaatla tekrar görev istemiştir. Böylece üç yıl daha ülkeye hizmet etme imkânını elde etmiştir.

Orhan Şaik Gökyay öğretme arzusu ile dolu bir hoca olarak, sağlığı da çok müsait olduğu için hizmete devam etmek istiyordu. Bu sırada Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulmuş bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Dekanı Merhum Prof. Hakkı Dursun Yıldız'ın daveti üzerine Tarih bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev aldı. Bu bölümün başkanı olarak hocamızın bölümümüz öğrencilerinin yetişmesinde ne derecede yararlı olduğuna bizzat şahit oldum. Orhan Şaik Bey burada dört yıl hizmet ettikten sonra 1986 yılında bizden ayrılarak bir müddet de Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenci yetiştirmeye devam etti.

Orhan Şaik Gökyay yurt içinde ve yurt dışında birçok kongreye katılarak bildiriler vermiş, daima büyük ilgi görmüştür. Keza verdiği konferanslar, biz öğrencileri için düzenlediği saatler çok istifadeli olurdu (Geniş bilgi için bk. Günay Kut, Orhan Şaik Gökyay, 19-20).

Orhan Şaik Gökyay çeşitli dallarda ödüller kazanmıştır. Bunların ilki Kültür ve Turizm Bakanlığı "Anıtkabir Senaryosu Yarışması" birincilik ödülüdür (1972). Diğerleri aynı bakanlığın "Türk Kültür ve Sanatı Hizmet Ödülü" (1981), Ankara Folklor Araştırmaları Kurumu "İhsan Hınçer Türk Folklorüne Hizmet Ödülü" (1982) ve Türk Yazarlar Birliği "Türk Kültürüne Hizmet Ödülü"dür (1988).

Orhan Şaik Gökyay'a İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 'nın teklifi ve Üniversite Senatosu'nun kararı ile 7 Haziran 1989'da fahri Dr. payesi de verilmiştir.

Orhan Şaik Gökyay Türk dilini en ince özelliklerine kadar bilirdi. Divan Edebiyatına da bihakkın vakıftı. Almanca ve İngilizceyi bildiği gibi Arapça ve Farsçaya da hâkimdi. Fransızcayı da çalışmalarına yetecek kadar bilirdi. Şair- ler onu büyük bir şair olarak, edebiyatçılar onu büyük bir edebiyatçı ve biz tarihçiler ise onu büyük bir tarihçi olarak tanırdık. O şiirleriyle, edehi yazılarıyla ve tarih araştırmalarıyla geniş bir kitleye hitabederdi. Engin halk kültürü ile de Türk folkloruna büyük hizmetler yapmıştı. Bu yüzden onun şiirleri, araştırmaları ve tercümeleri bir hayli yekun tutmaktadır.

Diğer taraftan Orhan Şaik Bey'in dikkati çeken bir özelliği de, kusurlu, yanlış ve eksik bulduğu eserleri tenkid etmesidir. O bunun da bir hizmet olduğu düşüncesindeydi. Bu suretle araştırıcıların daha dikkatli çalışacaklarına inanıyordu.

Orhan Şaik Gökyay'ın 92 yıllık uzun ömrünün hemen hemen 70 yılı hocalıkla geçmiştir. Çok öğrenci yetiştirmiş, ömrünün sonuna kadar onlarla irtibatı devam ettirmiştir. Nitekim evi de öğrencilerine her zaman açıktı. Herkes evine gelebilir ve bir şeyler sorabilirdi. İstanbul veya İstanbul dışından çalışmalarında müşkülâtla karşılaşan üniversite mensuplarının, anlayamadıkları, okuyamadıkları konular hocanın evinde çözülürdü. Bizzat ben de kendilerinden çok istifade etmiştim. Onun hayatta en büyük desteği Sevgili Eşi Ferhunde Hanım olmuştur. İkisi örnek bir aile teşkil ederlerdi. Her ikisinin de biz öğrencileri üzerinde hakları çoktur.

BİBLİYOGRAFYA

KİTAPLAR

1. Dede Korkut. İstanbul : Arkadaş Basımevi, 1938.

2. Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları. İstanbul : A. Halit Kitabevi, 1939.

3. Devlet Konservatuvarı Tarihçesi. Ankara: Maarif Basımevi, 1941.

4. Mercimek Ahmed. Kabusnâme. Yeniden gözden geçiren : Orhan şaik Gökyay. İstanbul : Maarif Matbaası, 1944. 2. bs., İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1966. 3. bs., İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1974.

5. Kâtip Çelebi Hayatı, Sahsiyeti ve Eserleri. Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1957.

6. Zekeriyyazade. Ferah Cerbe Fetihnamesi. Açıklamalarla yayına hazırlayan: Orhan şaik Gökyay. İstanbul : Hilâ1 Matbaacılı k, 1975.

Zekeriyyazade. Ferah Cerbe Savaşı. Açıklamalarla yayına hazırlayan: Orhan şaik Gökyay. 2. bs. İstanbul : Kervan Kitapçılık, 1980.

7. Bugünkü Dille Dede Korkut. İstanbul : Remzi Kitabevi, 1963.

8. Düçent-nâme. İstanbul : Doğan Kardeşler Matbaası, 1964.

9. Kâtip Çelebi'den Seçmeler. İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1964. 10. Ahmet Rasim. Eşkâl-i Zaman. Hazırlayan: Orhan şaik Gökyay. İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1969.

11. Kâtip Çelebi. Mizanü7-Hakk fi ihtiyari`l-Ahakk= En Doğruyu Sevmek İçin Hak Terazisi. Açıklamalarla yayına hazırlayan: Orhan şaik Gökyay. İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1972. 2. bs, İstanbul : Kervan Yayıncılık, 1980.

12. Dedem Korkud'un Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1973.

13. Kâtip Çelebi. Tuhfetül-Kibar fi Esfâril-Bihâr = Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan. Açı klamalarla yayına hazırlayan: Orhan şaik Gökyay. İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1973. 2. bs., İstanbul : Kervan Yayıncılık, 1980.

14. Dede Korkud Hikayeleri. İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1976. 2. bs., İstanbul : Kervan Yayıncılı k, 1980. 2. bs., İstanbul : Dergah Yayınları, 1985.

15. Birkaç Şiir. (İngilizce çevirileri ile birlikte) İstanbul : Hilal Matbaası, 1976.

16. Gelibolulu Mustafa 'iri. Mevaidii'n-nefais fiKavaidi7-Mecali Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları. Hazırlayan: Orhan Şaik Gökyay. 2 cilt. İstanbul : Kervan Yayı n., 1978.

17. Destursuz Bağa Girenler. İstanbul : Dergah Yayınları, 1982.

18. Katip Çelebi Yaşamı, Kişiliği ve Yapıtlarından Seçmeler. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1982.

Katip Çelebi Hayatı, Kişiliği ve Eserlerinden Seçmeler. 2. bs., Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1988.

19. Gelibolulu Mustafa AH. Halatu7-Kahire Minel-Adati'z-Zahire. Sadeleştiren: Orhan Şaik Gökyay. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 1984.

20. Katip Çelebi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayı nları, 1986.

21. Molla Lûtfi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987.

22. Bu Vatan Kimin. İstanbul 1994.

Kısaltmalar:

DBG. Destursuz Bağa Girenler.

DİA. Diyanet İslam Ansiklopedisi.

TD. Türk Dili.

TF. Türk Folkloru.

TFA. Türk Folklor Araştırmaları..

TFAY. Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı.

TT. Tarih ve Toplum.

TERCÜMELER

1. George Jacob. Türlderde Karagöz = Geschichte des Schattentheaters adlı kitabın Türklere ait kısmı. İstanbul : Burhanettin Basımevi, 1938.

2. Oscar Wilde. Doıyan Gray'ın Portresi = The Picture of Dorion Gray. Çevirenler : Ferhunde Gökyay ve Orhan Şaik Gökyay. İstanbul : Remzi Kitabeyi, 1938. 2. bs., İstanbul : Remzi Kitabevi , 1968.

3. Paul Wittek. Menteşe Beyliği : 13-15'inci Asırda Garbi Küçük Asya Tarihine Ait Tektik = Das Fil rstentum Men tesche Studie zur Geschichte West Kleinasiens im 13-15 jh. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1944. 2. bs., Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1986.

4. C. Brentano. Yiğit Kasperl ile Güzel Annerl'in Hikâyesi = Die Geschichte vom braver Kasperl und sch önen Annerl. Çevirenler: S.Y. Baydur ve Orhan safi( Gökyay. İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1948.

5. C. Brentano. Cockel, Hinkel ve Gockelaya = Gockel Hinkel und Gackeleia. İstanbul : Maarif Basımevi, 1959.

6. Clemens Brentano. Bahar Çelengi = Frühlingskranz. 2c. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1977.

MAKALELER 1925-26

O.Ş. Gökyay "Aya Mektuplar" başlığı altında çıkan aşağıdaki yazılarında "Gönül Kızı" takma adını kullanmıştır.

1. "Zavallı Ay". Çağlayan, I/1 (20 Teşriniewel, 1341/1925), 5.

2. "Çağlayan Kenarında". Çağlayan, I/2 (1 Teşrinisani, 1341/1925), 10-11.

3. "Aforoz". Çağlayan, I/3 (15 Teşrinisani, 1341/1925), 12-13.

4. "Ayrılık Çeşmesi". Çağlayan, I/4 (1 Kanunuewel, 1341/1925), 10-11.

5. "Haset ve Şüphe Çocuklarına". Çağlayan I/5 (15 Kinunuewel, 1341/1925), 6-7.

6. "Gönül Diyarı". Çağlayan, I/6 (1 Kanunusani, 1342/1926) 8-9.

7. "Öldüğüm Gece". Çağlayan, 1/7 (15 Kanunusani, 1926), 8-9.

8. "Dün Gece". Çağlayan, 1/8 (1 Şubat, 1926), 8-9.

9. "Tufan Gecesi". Çağlayan, 1/9 (15 Şubat, 1926), 8-9.

10. "Kuruyan Gönül". Çağlayan,1/10 (1 Mart, 1926), 4-5.

11. "Şehit Kızı". Çağlayan, 1/il (15 Mart, 1926), 4-5.

12. "Seher Vaktinde". Çağlayan, 1/12 (1 Nisan, 1926), 4-5.

13. "Ruhumda Kasırga". Çağlayan, 1/13 (15 Nisan, 1926), 8-9.

14."Ferman Okunurken". Çağlayan, 1/14 (1 Mayıs, 1926), 4-5.

15. "Onun Yadigarları". Çağlayan, 1/15 (15 Mayıs, 1926), 10-11.

16. "Bitmeyen Mevsim". Galatasaray, (Yıllık, 1946-47). Bu yazı ayrıca Doğu, VII/76-81 (13 Mart-Ağustos, 1949), 19-20'de yayımlandı.

17. "Fetih Yıldönümünde İstanbul'u Arıyorum". Galatasaray, 1/2 (Mayıs, 1947), 1-2.

1948

18. "Merak". Galatasaray, 1/5 (Ocak, 1948), 2-3-7.

19. "Bir incelemeye Giriş". Galatasaray, 1/6 (Şubat, 1948), 5, 24.

20. "Bir incelemeye Giriş". Galatasaray, 11/7-8 (Mart-Nisan, 1948), 12-13,14.

21. "Kubbedeki Hoş Sadalar". Galatasaray, 11/8-9 (Kasım-Aralı k, 1948),1.

1949-50

22. Okumaktan Şikayet". Galatasaray, 111/15 (Aralık, 1950), 13, 18.

23. "Cumartesi". Galatasaray, (Yıllı k, 1949-1950).

24. "İki Mektup". Galatasaray, V1/18 (Ocak, 1952), 10. 1934

25. "Benderli Cesari". Orhun, 3 (İkincikanun, 1934), 72-76.

26. "Divan Edebiyatında Tasvirler, Şitaiye". Çığır, 27 (Mart, 1935), 12.

27. "Türk Edebiyatında Akrostiş". ülkü, V/27 (Mayıs, 1935), 186-188.

28. "Destân-ı Ahmet Harami". Türkiye Mecmuası, V (1935), 345.

1936

29. "Oğuzlara Dair". Ülkü, VII/38 (Nisan, 1936), 148-155. (Eleştiri) Ayrıca bk. DBG, 11-19.

1937

30.'Tuhfet-lil-Mahdum". Ülkü, VI11/48 (Şubat, 1937), 427-430.

31. "Codex Cumanicus". Ülkü, IX/51 (Mayıs, 1937), 236-239.

32. "Kul Ata Mesnevisi" ülkü, IX/53 (Temmuz, 1937), 342-348.

1938

33. "Kahramanlik Edebiyatı". Çığır, 61-62 (Şubat, 1938), 20.

34. "Ludwig Fekete : Palatin Nikolaus Esterhazy'nin Arşivindeki Türkçe Yazıları". Ülkü, XI/63 (Mayıs, 1938), 283-287. (Kitap Tanıtımı).

35. "John Kingsley Birge, The Bektaschi Order of Dervishes". Ülkü, XI/65 (Temmuz, 1938), 477. (Kitap Tanıtımı).

1939

36. "Türk Edebiyatında Alliterasyon'a Ait Notlar". 0/uş, 1/8 (19 Şubat, 1938), 121. 37. 'Tepegöz Efsanesine Dair". 0/uş, 1/15 (9 Nisan, 1939), 231.

38. "Bir Hata ve Sevap Cetveli". 0/uş, 1/19 (7 Mayıs, 1939), 296. Ayrıca bk. DBG, 20-25. (Eleştiri).

39. "Bir Kemküm". 0/uş, 1/21 (Mayıs, 1939), 325-329. Ayrıca bk. DBG, 26-34. (Eleştiri).

1944

40. "Leyla ile Mecnun". Ificel, XVII/99 (Temmuz, 1944), 82.

41. "Bu da Divan Edebiyatı Beyanındadır". Yücel, 112 (Şubat, 1946), 186-193. Ayrıca bk. DBG, 35-44. (Eleştiri). 1947

42. "Dilimizin ifade Zenginliği". Galatasaray Dergisi, I/1 (Mart, 1947), 5.

43. "Tiyatromuza Ait Notlar". Galatasaray Dergisi, I/3 (Ekim, 1947), 8.

44. "Şehname ve Türkçe Tercümeleri". Yücel, 4 (Nisan, 1950), 61-63. Ayrıca bk. DBG, 45-49. (Eleştiri).

1955

45. "Kâtib Çelebi". İslâm Ansiklopedisi, VI (1955), 432-438.

1957

46. "Katip Çelebi, Şahsiyeti". Bilgi, XI/128 (Kasım, 1957), 3.

1963

47. "Tarla Kaldık". TD, XIII/145 (1 Ekim, 1963), 14-18. (Eleştiri).

48. "Eski Nesirden Örnekler". TD, XIII/147 (Aralık, 1963), 156-159.

1964

49. "Eski-harfi Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (Milli Kütüphane)". TD, XIII/150 (Mart, 1964), 376-377. (Tanıtma yazısı).

50. "Şeyhi'nin Husrev ü Şirin'i üzerine". Çağrı, VIII/74 (Mart, 1964), 2- 8. Ayrıca bk. DBG, 50-54. (Eleştiri).

51. "Çöp ve Mertek". Çağrı, VIII/75 (Nisan, 1964), 11. Ayrıca bk. DBG, 55-56. (Eleştiri).

52. "Divanları Okurken". Çağrı, VIII/77 (Haziran, 1964), 4. Ayrıca bk. DBG, 57-63. (Eleştiri).

53. "Bir Kelime Üzerine Açıklama". Hisar, 12 (Aralık, 1964), 21.

54. "Yarence". TD, XIV/160 (Ocak, 1965), 348-350. Ayrıca. bk. DBG, 64- 67. (Eleştiri).

55. ''Çağrışımlar ve Ötesi". Çağrı, IX/87 (Nisan, 1965), 24. Ayrıca bk.DBG, 68-74. (Eleştiri). 56. "Virgül Meselesi". Çağrı, IX/89 (Haziran, 1965), 3-5. Ayrıca bk. DBG, 75-78. (Eleştiri).

57. "Türkçe Üzerine Konuşmak Yetkisi ve Sim-gümüş". TD, XIV/167 (Ağustos, 1965), 719-726. Ayrıca bk. DBG, 104-113.

58. "Savath Sim-gümüş". TD, XV/169 (Ekim, 1965), 6-16. Ayrıca bk. DBG, 113-125.

1966

59. "Evliya Çelebi Seyahatnamesinde: Bir Sultanın Gerdek Gecesi". TD, XV/173 (Şubat, 1966), 342-351.

60. "Nicesi Kahramanlıklar". TD, XVI/181 (Ekim, 1966), 14-23.

61. "Şiir Dili Üzerine". Konuşmalar, Haz. Ali Püsküllüoğlu, (Ankara, 1966), 26-33.

62. "Fuzuli'de Şiir". Çaba, 6 (Nisan, 1966), 4-8.

1968

63. "Dede Korkut Hikâyeleri ve Önemi". TD, XIX/207 (Aralık, 1968), 425-435.

1969

64."Şehzadelerin Sünnet Düğünü". Türk Kadını, IV/37 (Haziran, 1969), 24-26.

65."Han-nâme". Necati Lugal Armağanı, (Ankara, 1966), 275-327.

1970

66."Sırça Köşk". TD, XXI/220 (Ocak, 1970), 285-290 Ayrıca bk. DBG, 126-131.

67. "Hüt Dağı ve Karga üzerine Yarenlik". Folklor, 1/10-12 (Şubat-Nisan, 1970), 28-30.

68. "Gazali (Deli Birader) I". TD, XXI/222 (Mart, 1970), 449-460.

69. "Gazali (Deli Birader) II". TD, XXII/223 (Nisan, 1970), 18-31.

70. "Beşik Uleması". TD, XXII/224 (Mayıs, 1970), 94-109. Ayrıca bk. DBG, 132-149. (Eleştiri).

1971

71. "Anlamak Üzerine". TD, XXV/243 (Aralık, 1971), 169-173. Ayrıca bk. DBG, 150-155. (Eleştiri). 72. "Dede Korkut Destanlarında İslâmi Unsurlar". Türk Dili Araştırmaları Yıllığı -Belleten 1971, (1971), 61-82.

1972

73. "Hümayun Müzesi". TD, XXV/244 (Ocak, 1972), 240-244. Ayrıca bk. DBG, 156-161. (Eleştiri).

74. "Kolay, Yine de Güç". (Ahmet Rasim: Şehir Mektupları, Sadeleştiren: Ahmet Kabaklı), TD, XXVI/247-248 (Nisan-Mayıs, 1972), 15-18 ve 103-106. Ayrıca bk. DBG, 162-170. (Eleştiri).

75. "Körün Bellediği Değnek: Neden Nedeniyle, Neden Olmak". TD, XXVI/252 (Eylül, 1972), 473-475. Ayrıca bk. DBG, 171-174. (Eleştiri).

76. "Divanu Lügati't-Türk ve Alp Ertunga". TD, XXVII/253 (Ekim, 1972), 56-59.

77. "Tüm, Bütün ve Katkı Üzerine". TD, XXVII/255 (Aralık, 1972), 241- 245. Ayrıca bk. DBG, 175-179. (Eleştiri).

1973

78. "Türkçede Gezi Kitapları". TD, (Gezi Özel Sayısı), XVII/258 (Mart, 1973), 457-494.

79. "Necati Bey Divanı". TD, XXVIII/263 (Ağustos, 1973), 289-295. Ayrıca bk. DBG, 180-187. (Eleştiri).

80. "Veysel, Şiirleri ve Yaptığı". TFA, XV/296 (Mart, 1974), 6909.

81. "Ortaçağda Türk ve Moğol Şamanizmi (John Andrew Boyle'den çeviri)". TFA, XV/297 (Nisan, 1974), 6941-6950.

82. "Zaifi". TD, (Mektup Özel Sayısı ), XXX/274 (Temmuz, 1974), 39-43.

83. "At Üzerine". Uluslararası Türk Folklor Semineri I, (Ankara, 1974), 74-78.

84. "Tanzimat Dönemine Değin Mektup". TD, (Mektup Özel Sayısı), XXX/274 (Temmuz, 1974), 17-23.

1975

85. ''Kebikeç Duası". TD, XXXI/280 (Ocak, 1975), 9-16. Ayrıca bk. DBG, 196-205. (Eleştiri).

86. "Dedem Korkut Kitabının İngilizce Çevirileri". TFA, XVI/314 (Eylül, 1975), 7413-7417. Ayrıca bk. DBG, 210-217. (Eleştiri).

87. "Güçlük Nerede?". TD, XXXII/291 (Aralı k, 1975), 707-710. Ayrıca bk. DBG, 206-209. (Eleştiri).

88. "Türk Çalgıları Üzerine". Musiki Mecmuası, XXVIII/313 (Kasım, 1975), 5-12 1976

89. ''Beklenmedik Kaynaklarda Folklor". L Uluslararası Türk Folklor Bildirileri, L Cilt: Genel Konular (Ankara, 1976), 119-125.

90. "Birkaç Deyim Üzerine". TFAY, 1975 (Ankara, 1976), 67-74.

91. "Unutulmuş Bir Ek mi?". Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1975-76 (1976), 183-185.

92. "Bir Sözlük Üzerine". Hisar, 147 (Mart, 1976), 20-22. Ayrıca bk. DBG, 224-229.

93. "Miratül-Hatâyâ". TD, XXXIII/293 (Şubat, 1976), 68-72. Ayrıca bk. DBG, 218-223. (Eleştiri).

94. "Kumsal I". (Günümüz Türkçe'sine çevrilen Mustafa Ali'nin Kitabı), TD, XXXIV/297 (Haziran, 1976), 415-421. Ayrıca bk. DBG, 235-241, (Eleştiri).

95. "Kumsal II". TD, XXXIV/298-299 (Ağustos, 1976), 318-325. Ayrıca bk. DBG, 241-250. (Eleştiri).

96. "Aşık Çelebi Tezkiresi". İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 30 (1976), 39-48.

97. "Risale-i Mimariyye". İ.H. Uzunçarşıh Armağanı, (Ankara, 1976), 113-215.

98. "II. Sultan Osman'ın Şehadeti". Atsız Armağanı, (İstanbul, 1976), 187-256.

99. "Kenzü'l-Kübera ve Mahakkifl-Ulema I". Çevren, Yıl 4, Sayı 9 (Mart, 1976), 37-51.

100. "Kenzü'l-Kübera ve Mahakkü'l-Ulema II". Çevren, Yıl 4, Sayı 10 (Haziran, 1976), 43-79.

101. "Ekler (I. Kenzü'l-Kübera ve Mahakkül-Ulema'nın Necmüddin Razi'nin Basma Mirsadü'l-ibad'ıyla Karşılaştırılması, II. Düzeltmeler.)" Çevren, Yıl 4, Sayı 11 (Eylül, 1976), 173-175.

102. "Yanlış Bizde mi Şairde mi?". Hisar, 148 (Nisan, 1976), 9-10. Ayrıca bk. DBG, 230-233.

1977

103. "Hafizlarm, Hânendelerin, Güyendelerin Hallerini Anlatır". Musiki Mecmuası, 327 (Ocak, 1977), 9-11.

104. "Bir Fetva da Bizden". Hisar, 158 (Şubat, 1977), 8-10. Nesil, I/7 (1 Nisan, 1977), 14-17'de yayımlandı. Ayrıca bk. DBG, 262-266. (Eleştiri).

105. "Sevinç I". Milli Kültür. I/1 (Ocak, 1977), 31-32. Ayrıca bk. DBG, 251-255. (Tanıtma-Eleştiri).

106. "Sevinç II". Milli Kültür. I/2 (Şubat, 1977), 8-12. Ayrıca bk. DBG, 255-261. (Tanıtma-Eleştiri).

107. "Tılsımlı Gömlelder". TFAY, 1976 (1977), 93-112. Bu yazı Magazin Türk Hava Yollan, 45 (Ocak, 1987), 24-26. İngilizcesi 28-29 ve Gergedan, 14 (Nisan, 1988), 70-79'da tekrar yayımlanmıştır.

1978

108. "Hayati-zâde Mustafa Feyzi Efendi". Yabani Bitkiler Sözlüğü. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 1977 (1978), 433-440. Ayrıca bk. DBG, 188-195 "Bir Başkası" adı altında.

109. "Burhan-ı Katı Çevirisinin Türkçe Açısından Önemi". Ömer Asım Aksoy Armağanı (Ankara, 1978), 125-136.

110. "Kitaplarda Neler Var? V. Şaşılacak Başka Bir Oyun". Hisar, 251 (176) (Ağustos, 1978), 8-10.

111. "Kitaplarda Neler Var? I Hadikatül-Hakayık fi Tekmileti'ş-Şakayık". Hisar, 160 (244) (Ocak, 1978), 5-8.

112. "Biz Ne Düşıl Görüyoruz?". (Yahya Kemal'in yayımlanan kitapları). TD, )00(VII/317 (Şubat, 1978), 108-115. Ayrıca bk. DBG, 267-275. •

113. "Kitaplarda Neler Var? II. Bir Barış Görüşmesi". Hisar, 173 (248) (Mayıs, 1978), 7-9.

114. "Kitaplarda Neler Var? III. Derviş Portreleri". Hisar, 174 (249) (Haziran, 1978), 8-11.

115. "Kitaplarda Neler Var? IV. Bir Hokkabazhk Gösterisi". Hisar, 250 (175) (Temmuz, 1978), 8-10.

116. "Kitab u İhnien-nafi fi Tahsil-i Sarf u Nahv-i Türki". Ulusal Kültür, 2 (Ekim, 1978), 172-182.

117. "Kitaplarda Neler Var? V. Osmanlı Türklerinin Rumeli Yakasına İlk Geçişi". Hisar, 254 (179) (Kasım, 1978), 13-15.

118. "Kâtib Çelebi". The Encyclopaedia of Islam. New Edition, VI (1978), 760-762.

119. "Şair Bâki Gençliğinde Saraç Çıraklığı Yaptı mı?"Journal of Turkish Studies, In Memorium Ali Nihat Tarlan, Yayınlayanlar: Şinasi Tekin - Gönül A. Tekin (1979), 125-133.

120. "Bir Dostun Ardından: Cahit Öztelli". TFA, XVIII/355 (Şubat, 1979-85), 64-65.

121. "Şeyh Bedreddin'in Babası Kadı mıydı?" Çevren, Yıl 6, Sayı 3 (Eylül, 1979), 19-25. Bu makale Tl, 2 (Şubat, 1984), 16-18'de tekrar yayımlandı.

122. "Bey Böyrek Üzerine". TF, 2 (Eylül, 1979), 3.

123. "Bir Deyimin Ardından". TFA, XIX/363 (Ekim, 1979), 8785-8787.

124. "Kamaniçe Muhafızlarının Çektiği". İstanbul üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Dergisi, (Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı Armağanı), 32 (Mart, 1979), 281-300. 125. "Kitaplarda Neler Var? VI. Tuhfe-i Hattâtin I". Hisar, 258 (Nisan, 1979), 7-9.

126. "Kitaplarda Neler Var? VI. Tuhfe-i Hattâtin II". Hisar, 259 (Mayıs, 1979), 9-11.

127. "Kitaplarda Neler Var? VII. Kethüdâzade Menâkıbı". Hisar, 265 (Aralık, 1979), 10-11.

1980

128. "Emek-Yemez Baba". TF, 8 (Mart, 1980), 3.

129. "Kaygusuz Abdal ve Simatiyeleri I". TF, 13 (Ağustos, 1980), 3-5.

130. "Kaygusuz Abdal ve Simatiyeleri II". TF, 14 (Eylül, 1980), 3-6.

131. "Kitaplarda Neler Var? VIII. Kitab-ı Bahriye I". Hisar, 269 (Nisan, 1980), 13-14.

132. "Kitaplarda Neler Var? VIII. Kitab-ı Bahriye II". Hisar, 270 (Mayıs, 1980), 24-25.

133. "Tâcü't-Tevârih'ten". Hisar, 274 (Eylül, 1980), 9-14.

134. "Söylemesi Bizden". Hisar, 277 (Aralı k, 1980), 8-9. Ayrıca bk. DBG, 289-300. (Eleştiri).

135. "Mizânül-hakk fi İhtiyâri'l-ahakk". Hisar, 267 (Şubat, 1980), 12-13.

1981

136. "Gecikmiş Bir Karşılık". TF, 24 (Temmuz, 1981), 4-8. Ayrıca bk. DBG, 293-300: "Şaplak I. Gecikmiş Bir Karşılık" adı altında. (Eleştiri).

137. "Gecikmiş Bir Karşılık II. Söz Sırası Bende". TF, 25 (Ağustos, 1981), 7-11. Ayrıca bk. DBG, 301-308: "Şaplak II. Söz Sırası Bende" adı altında. (Eleştiri).

138. "Gecikmiş Bir Karşılık III. Kimin Devleti Tepti". TF, 26 (Eylül, 1981), 9-11. Ayrıca bk. DBG, 309-316: "Şaplak III. Kimin Devleti Tepti" adı altında. (Eleştiri)

139. "Kazan Beyin Ocağı". TF, 27 (Ekim, 1981), 4-6. Ayrıca bk. DBG, 317-321: "Şaplak IV. Kazan Beyin Ocağı" adı altında. (Eleştiri).

140. "Savunmaya Gerek Yoksa da". TF, 28 (Kasım, 1981), 3-5. Ayrıca bk. DBG, 322-327: "Şaplak V. Savunmaya Gerek Yoksa da" adı altında. (Eleştiri).

141. "Konuşan Dilsiz". TF, 29 (Aralık, 1981), 3-5. Ayrıca bk. DBG, 328- 332: "Şaplak VI. Konuşan Dilsiz" adı altında. (Eleştiri).

142. "Halk Dilinde Ölçü Birimleri". TFA, 1981/1 (1981), 41-58.

143. "Klâsik Türk Edebiyatı". Gösteri, 12 (Kasım, 1981), 47-49.

144. "Dedem Korkut'un Kitabı Üzerine". TF, 23 (Haziran, 1981), 3-4.

145. "Kitabiyat: Prof. Dr. Neşet Çağatay, Mustafa Nuri Paşa, Netâyicillvukuat, cilt I-II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXII. dizi, sayı 1 (Ankara, 1979)", İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Enstitüsü Dergisi, 1979-80, 10-11 (1981), 433-442. Ayrı ca bk. DBG, 276-288 "Kağıt Ziyanlığı" adı ile. (Eleştiri).

146. "Türkçede 'Mal' ve 'Mel' Eki Üzerine". Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten, 1978-79 (1981), 23-32.

1982

147. "Şaplak 'VII. Küdam Galatat Tashih Mikünem?". DBG, 333-338. (Eleştiri).

148. "Şaplak VIII. Yanlış Bereketi". DBG, 339-344. (Eleştiri).

149. "Şaplak IX. Tükenmez". DBG, 345-351. (Eleştiri).

150. "Şaplak X. Daha, Daha...". DBG, 352-356. (Eleştiri)

151. "Şaplak Xl. Yanlışlara Elveda". DBG, 357-360. (Eleştiri).

152. "Deyimler Üzerine". TF, 31 (Şubat, 1982), 8-10. Bu yazı Erciyes, 4/47 (Ocak, 1982), 11-13'te tekrar yayımlanmıştır. Ayrıca bk. DBG, 361-366. (Eleştiri).

153. "Modaya Uymak". Gösteri, 20 (Temmuz, 1982), 61-62.

154. "Aşık Çelebi'nin Şuârâ Tezkiresi". Gösteri, 24 (Kasım, 1982), 78.

155. "Elieazar Birnbaum, The Book of advice by King Kay Kaus ibn İskender...". Osmanlı Araştırmaları, III (1982), 327-332. (Eleştiri).

156. "Ali, Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanlan (Menâlub-ı Hünerverân, hazırlayan : Dr. Müjgâ'n Cumbur". Osmanlı Araştırmaları, III (1982), 332-346. (Eleştiri).

157. "Rilyalar Üzerine". IL Milletkrarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, (Ankara, 1982), 183-208.

1983

158. "Abdülbaki Gölpınarlı'nın Ardından". Milli Kültür, 39 (Nisan, 1983), 47-48.

159. "Sıpara üzerine". TF, 44 (Mart, 1983), 3-4.

160. "Osmanlı Donanması ve Kapudan-ı Derya ile ilgili Teşrifat Hakkında Belgeler". Tarih Enstitüsü Dergisi, 12, sene 1981-82, (L982), 25-84.

161. "İsmiyle Müsemmâ Değil". Gösteri, 29 (Nisan, 1983), 76. (Eleştiri).

162. "Çanak". Gösteri, 33 (Ağustos, 1983), 64-65. (Eleştiri).

163. "Eski, Yeni ve Ötesi". Kaynaklar, 1 (Eylül-Ekim-Kasım, 1983), 59-61.

1984

164. "Yer Adlannda Kişilerin, Olayların Payı". Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, 11-13 Eylül 1984 (Ankara, 1984), 243-257.

165. "Kitaplarda Neler Var? 1577'de Kahire'de Günlük Hayat". TT, 4 (Nisan, 1984), 65-67.

166. "Kanuni'nin Gürcistan Fetihnâmesi Üzerine". Tl', 5 (Mayıs, 1984), 2-3. (Eleştiri).

167. "Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin Yeni Bir Yayını". Tl', 6 (Haziran, 1984), 59-62. (Eleştiri).

168. "Abdülhamid'in Bir Tayin Berau". Tl', 7 (Temmuz, 1984), 7.

169. "Anıtkabir Senaryosu". Tl', 11 (Kasım, 1984), 9-12.

170. "Yahya Kemâl ve Türk Musikisi". Tl', 12 (Aralık, 1984), 45-49.

171. "Cönkler Üzerine". Folklor ve Etnografya Araştırmaları, 1984 (1984), 107-165.

1985

172. "Sohbetnâme". TT, 14 (Şubat, 1985), 56-64.

173. "Nasihatirs-Selâtin". TT, 20 (Ağustos.1985), 62-68 (Eleştiri).

174. "23 Nisan 1920 Milli Egemenlik Yolunda", Türkiye Büyük Millet Meclisi Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir, (Ankara; TBMM Kültür ve Sanat Yayını, 1985), 54-59.

175. "Bitkiler ve Bizler". Folklor ve Etnografya Araştırmaları, 1985 (1985), 393.399.

1986

176. "Osmanlı Türklerinde öğretmen ve öğrenci Anlayışı". TT, 31 (Temmuz, 1986), 48-55.

177. "Molla Lûtfi'nin Mizah ve Hiciv Yönü". TT; 34 (Ekim, 1986), 58-61.

178. "Kızıl Elma Üzerine". Tl', 25 (Ocak, 1986), 9-14.

179. "Kızıl Elma üzerine". Tl', 26 (Şubat, 1986), 20-25.

180. "Kızıl Elma üzerine". TT, 27 (Mart, 1986), 9-13.

181. "Kızıl Elma Üzerine". Tl', 28 (Nisan, 1986), 9-13.

182. "Bir Saltanat Düğünü". Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık, I (İstanbul,1986), 21-55. 183. "Yunus Emre'yi ve Halk Şairlerini Anlamak". Bolu İli Halk Edebiyatı Sempozyumu, 2-4 Mayıs 1986 (Bolu, 1986), 9-20.

184. "Mehmet Akif Ersyo'un Dili üzerine". Milli Kült ü' r, 55 (1986), 10-17.

185. "Tokatlı Molla Lutfi'nin 'Harnâme'si". Türk Folldoru, Belleten, 1986/1 (1986), 155-182.

1987

186. "Dede Korkut Hikâyelerinde Bazı Dilzeltmelere Dûzeltmeler". Türk Folldoru, Belleten, 1986/11 (1987), 309-315.

187. "Destanlar üzerine". Çocuk Edebiyatı Yıllığı, (1987), 104-111.

188. "Bir Oğrencisinin Dilinden M. Fuat Köprülü". 773, LI1/421 (Ocak, 1987), 50-57.

189. "Divân Edebiyatı Kimin?". TD, LI1/424 (Nisan, 1987), 224-236.

190. "Yunus Emre'yi ve Halk Şairlerini Anlamak". TT, 40 (Nisan, 1987), 10-16.

191. "Mimar Sinan'ın Bazı Eserleri Hakkında Notlar". Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, (İstanbul, 1987), 129-133.

192. "Mimar Sinan'ın Dilinden Hauralar". TT, 45 (Eylül, 1987), 24-30.

193. "Böylesi Bir Tip". T7', 47 (Kasım, 1987), 9-11.

194. "Trabzonlu Birkaç Şair". Trabzon Kültür Sanat Yıllığı, 87 (İstanbul, 1987), 273-282.

195. "Baki'nin Bir Beyti Üzerine". TD, LI1/427 (Temmuz, 1987), 12-14.

196. "Mehmet Akif Ersoy'un Sanat ve Şiir Anlayışı Üzerine". TT, 29 (Mart, 1987), 20-24.

197. "Divân-ı Et'ime. Some Manuscripts on Food". III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, V (Ankara, 1987), 121-127.

1988

198. "Fahir İz". Hürriyet Gösteri Eki, 91 (Haziran, 1988), 10.

199. "Dedem Korkut Kitabı Üzerine". Türk Folkloru, Belleten 1987/1-2 (1988), 81-89.

1989

200. "Şair Necati'nin Bir Beyti Üzerine". TT, 61 (Ocak, 1989), 9-10.

1992-1994

201. "Burhan-ı Ma Tercümesi". DIA, 6(1992), 433-434.

202. "Cihannümâ". DIA, 7 (1993), 541-542.

203. "Cönk". DİA, 8 (1993), 73-75.

204. "Dede Korkut". DİA, 9 (1994), 77-80.

205. "Deli Birader". DİA, 9 (1994), 135-136.

206. "Düstürül-amel". DİA, 10 (1994), 50-51.

Teslim edilmiş olan maddeler: Diistü'ı ii'l-amel, imâle, Ubusnâme, Kâtib Çelebi, Kadelma, Meşiirü'ş-şuark Molla Lutfi, Tabirnâme, Yunus Emre.

ŞİİRLER

1338/1922

1. "İzmir Yolunda", Aplcsöz (Gazete), Kastamonu, 19 Kânunisani 1338/1922, sayı 390, 2; Yarın, 17 (9 Şubat 1338/1922), 10. Şiir ayrıca Giresun'da yayımlanan Işık dergisinde de çıktı (1345).

2. "Annemin Mezarında". Açıksöz (Gazete), Kastamonu, 30 Kânunisani 1338/1922, sayı 399, 2.

3. "Izmir'in Rüyası". Izmire Doğru (Gazete), Ankara, 15 Mayıs 1338.

4. "Gurbet Acısı". Işık, 58 (15 Teşrinisani 1338/1922), 7.

1341/1925-26

5. "Gurur". Çağlayan, I/1 (20 Teşrinievvel 1341/1925), 4.

6. "Beyan-ı Aşk". (Kardeş Esat Adil'e), Çağlayan, 1/2 (1 Teşrinisani, 1341/1925), 5.

7. "Canan Kasrmda Sabah". Çağlayan, 1/3 (15 Teşrinisani, 1341/1925),4.

8. "Mücrim Güzellere". Çağlayan, 1/4 (1 I< "anumewel, 1341/1925), 3.

9. "Karşıkarşıya". Çağlayan, 1/5 (15 Ul'numewel, 1341/1925), 3.

10. "Hicve Misal". (Meçhul imzasıyla), Çağlayan, 1/5 (15 Kânımıewel, 1341/1925), 7.

11. "Kervan". Çağlayan, 1/6 (1 Kİnunisani, 1926), 1.

12. "Medhe Misal". (Meçhul imzasıyla), Çağlayan, 1/6 (1 Kânunisani, 1342/1926), 11.

13. "Sevdam Can Verirken". Çağlayan, 1/7 (15 Kânunisani, 1926), 5. 14. "Kıt'a". Çağlayan. 1/7 (15 Kânunisani, 1926), 7.

15. "Duydum ki". Çağlayan, 1/7 (15 Kânunisani, 1926), 7.

16. "Ölü". (Cevriye Nâlân imzasıyla), Çağlayan, 1/7 (15 Kânunisani, 1926), 11.

17. "Kıta". Çağlayan, 1/7 (15 K:anunisani, 1926), 15.

18. "Dilsiz Gönül". Çağlayan, 1/9 (15 Şubat, 1926), 9.

19. "Bir Şiirden". (İmzasız), Çağlayan, 1/9 (15 Şubat, 1926), 9.

20. "Bir Esmer Güzeline". (Nüzhet Şülu-ü'ye), Çağlayan I/10 (1 Mart, 1926), 5.

21. "Mezaristan". Çağlayan, I/13 (15 Nisan, 1926), 5.

22. "Yanardağ". Çağlayan, 1/13 (15 Nisan, 1926), 4.

23. "Şarab-ı Subh". (Hamid'e), Çağlayan, 1/13 (15 Nisan, 1926), 7.

24. "Gazel". (Birisi imzasıyla), Çağlayan, I/13 (15 Nisan, 1926), 16.

25. "Gazel". (Meçhul imzasıyla), Çağlayan, 1/14 (1 Mayıs, 1926), 8.

26. "Sakarya". (Meserret imzasıyla), Çağlayan, 1/14 (1 Mayıs, 1926), 10.

27. "Kıta". Çağlayan, 1/14 (1 Mayıs 1926), 13.

28. "Hitap". (Tokadizade Şelcip Beyefendi'ye), Çağlayan, 1/15 (15 Mayıs, 1926), 1.

1931

29. "Koşma". Atsız Mecmua, 3 (15 Temmuz, 1931), 63.

1933

30. "Üç Nehir". Orhun, 1 (5 Kasım, 1933), 3.

31. "Gurbet". Orhun, 2 (5 Aralık, 1933), 45; ayrıca Yücel, VII/37 (Mart,1938).

1937

32. "Maraş Türküsü". Ülkü, IX/51 (6 Mayıs, 1937), 210. Ayrıca bu şiir Büyük Memleket Şiirleri Antolojisi. Haz.: Osman Attilâ, III. baskı (İstanbul, 1964), 196'da yayımlandı.

33. "İçlenme". Ülkü, X/56 (Birinciteşrin, 1937), 136.

34. "Bana Bir Seslenen Var". Ülkü, XI/61 (Mart, 1938), 42.

35. "Dağlarda". Ificel, VI/40 (Haziran, 1938), 137.

36. "Bayburt Türküsü". ülkü, XI/63 (Haziran, 1938), 339.

37. "Budin Türküsü". Ificel, VI/40 (Haziran 1938), 147. Bu şiir, Çağrı, 5 (Şubat, 1958), 2 ve TD, LIV/431 (Kasım, 1987), 236'da tekrar yayımlanmıştır.

38. "Bu Vatan Kimin?". Ülkü, XII/69 (İkinciteşrin, 1938), 208. Bu şiir ayrıca Memleket Şiirleri Antolojisi. Haz.: Osman Attilâ, (Ankara, 1950), 7; Doğu, I/1 (İlkteşrin, 1942), 10; Tl), XLIX/401 (Mayıs, 1985), 488'de de yayımlandı.

39. "Yarı Çekilen Bayrak". (Manzara-Destan), ülkü, XII/70 (Birincikanun 1938), 308.

40. "Yas". ülkü, X11/70 (Birincikkuın, 1938), 298. (Aslında "Yan Çekilen Bayrak" adı altında "Manzara-Destan-Yas" şiirleri birlikteyken yanlışlıkla ayrı sayfalara konmuştur). Bu şiir ayrıca Atatürk ve Anıt-Kabir. Haa.: Necdet Evliyagil, (Ankara, 1988), 117'de yayımlandı.

1939

41. "Zeytin Dalı". Ificel, VIII/47 (Sonkânım, 1939), 247.

1941

42. "Konservatuvar Marşı". Güzel Sanat/ar, 3 (Ankara 1941), 66. Şiir "Devlet Konservatuvan Marşı" adı ile N. Kâzım Akses ve U. Cemâl Erkin tarafından bestelenmiştir (Ankara 1954).

1943

43. "Sitem". Doğu, I/5-6 (Şubat, 1943), II. Ayrıca Şiirimizin Cumhuriyeti, I. Haa.: Hüseyin Karakan (İstanbul, 1958), 149'da yayımlandı.

1947

44. "Has Bahçe". Galatasaray lilligi (İstanbul, 1947-1948).

1949

45. "Nefes". Doğu, XV/82-96 (Eylül-Aralık, 1949 Ocak-Ekim, 1950), 86.

1950

46. "Yalnızlığın Tarifi". Yücel, yeni seri 1/2 (Şubat, 1950), 15. 1960

47. "Karmakarışık". Türk Yurdu, 11/4 (Temmuz, 1960), 40. Bu şiir ayrıca Hisar, 149 (Mayıs, 1976), 4 ve TD, LIV/429 (Eylül, 1987), 130'da tekrar yayımlandı.

1963

48."Çağrı". TD, XIII/146 (1 Kası m, 1963), 71.

49. "Kapı". Çağrı, 70 (Kasım, 1963), 3.

1964

50. "Hey Ne Şirindir Bu Dünya". TD, XIII/148 (3 Ocak, 1964), 219.

1965

51. "Soylama". TD, XV/170 (Kası m, 1965), 70.

52"Gelibolu'da Yazı cıoğlu'nun Çilehanesinde", TD, XV/171 (Aralık,1965), 160.

1966

53. "Ağıt-Destan". TD, XVI/182 (1 Kasım, 1966), 91.

1967

54. "N'etsem Yolu Yok". TD, XVII/194 (Kasım, 1967), 89.

1973

55. "Kurtuluş Destanından. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı". TD, XXIX/266 (1 Kasım, 1973), 99. Bu şiir (1962) yılında birincilik alan Anı tkabir Ses ve Işık Senaryosu'nda yer almaktadır. Ayrıca "Anıtkabir Senaryosu", TD, 11 (Kasım, 1984), 10. adıyla yayımlandı.

1974

56. "Sayende". TD, XXX/278 (1 Kasım, 1974), 886.

1976

57. "Adres". Hisar, 150 (Haziran, 1976), 7; ayrıca TD, LIV, 428 (Ağustos,1987), 86-88.

1984

1972 yılında açılan yarışmada birincilik almış olan Anıtkabir Ses ve Işık Senaryosu'nda yer alan şiirlerin hepsi "Anıtkabir Senaryosu", TT, 11 (Kasım, 1984), 9-12 içinde yayımlandı.

58. "Seyr Antlaşması". TT, 11 (Kasım, 1984), 11.

59. "İzmir'in Yunan Ordusu Tarafı ndan Işgali". TT, 11 (Kası m, 1984),10.

60. "Istanbul'un işgali". TT, 11 (Kasım, 1984). 11.

61. "Mustafa Kemal Paşa'nı n Ankara'ya Gelişi". TT, 11 (Kasım, 1984),11.

Şekil ve Tablolar