ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İlber Ortaylı

Anahtar Kelimeler: Orta Doğu Tarihi, Orta Doğu Coğrafyası, Orta Doğu Dil ve Din Çalışmaları, Derleme, 1885-1978

Klaus Schwarz, Der Vordere Orient in den Hochschulsehriften Deutschlands, Österreichs und Schıveiz, Klaus Schwarz Vcrlag 1980 (A IV/ 5643)

Klaus Schwarz 1885-1978 arasında Almanca konuşulan bölgede Ortadoğu üzerine yapılan bütün doktora (Dissertation) ve doçentlik (Habilitation) tezlerinin tasnifli bir bibliyografyasını hazırlamıştır. Burada bu ülkelerin tarih, coğrafya, dil, din tetkikleri dışında, tabii örtüsü, botanik - zoolojik yapısı, ekonomisi, teknik yapı ve gelişmeleri ile ilgili bütün çalışmalar kaydedilmiştir. Bu derlemenin 1978 den sonraki bölümünün de hazırlanması temenni olunur.

İLBER ORTAYLI