ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İlber Ortaylı

Anahtar Kelimeler: Zâkir Şükrî Efendi, Mecmua-i Tekaya, İstanbul Tarihi, İstanbul Dervişleri, İstanbul Şeyhleri, Tekkeler

Zâkîr Şükrî Efendİ (Mecmua-i Tekaya) Die Istanbuler Derıvisch Konvente und ihre Scheiche, yayınlayan: Klaus Kreiser, Klaus Schvvarz Verlag, 1980 (A IV/5644)

K. Kreiser M. Serhan Tayşınm elindeki transkripsiyon metnin üzerinde bir emandasyon çalışması yapmış (Kreiser bazı imlâ birleştirmeleri dışında birşcy yapmadığını belirtiyor) ve yayına hazırlamış. Hazırladığı indeks yayını kullanımını kolaylaştıran bir katkıdır. Böylece bu eser bir yerde 19. asır Istanbulunda tekke­lerin sayısı, şeyhleri vs. ile ilgili bilgiler verdiği gibi, şehrin tarihi topografyasını tetkik için de yararlı olacaktır.