ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İlber Ortaylı

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Belçikalı, Misyoner, Seyyah, XIX. yüzyıl

Livio Missir Reggio Mamachi di Lusignano, L'Europe avant L'Europe, Arts et Voyages, Collection “İnedits” 1979 (A IV/5229

) Osmanlı imparatorluğundaki Belçikalı misyoner ve seyyahların 19. Yüzyıl boyu tuttukları raporlar vc gündelikleri toplayan bu belge kitabın, birinci bölümü Belçikalı seyyahlara, ikinci bölümü Belçikada yayınlanan seyahatnamelere aittir. Burada Melling, Lamartine, Victor Hugo, Chatcaubriand gibi yazarlar da yer alıyor. Teferruatlı bir külliyat değil, bir rehber kitabıdır. Ek - de îzmir bölgesindeki Belçika konsolosları, bunların faaliyet ve raporları hakkında bilgi yer alıyor.