İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halet Çambel, Amerikan Felsefe Kurumu’na üye seçilmiştir. Halet Çambel bu Kurum’a üye seçilen ilk Türktür.