ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İlber Ortaylı

Anahtar Kelimeler: İstanbul Tarihi, Bizans Sivil ve Dinî Mimari, Osmanlı Sivil ve Dinî Mimari, Vakıf Yapıları

Wolfgang Müller - Wiener Bildlexion ZurTopographie İstan­buls, Verlag Ernst Wasmuth Tübingen, 1977, 534 s. -|- 631 resim harita (B/6965).

Kitap, girişte, kısa bir İstanbul tarihi ve bununla ilgili kaynakları verdikten sonra (s. 36-s. 38) kronolojik sıraya göre Bizans (s. 39-s. 323) ve Osmanlı dönemi­nin (s. 324-s. 519) sivil ve dini mimarî eserlerini ele almaktadır.

Bizans döneminin anonim yapılar, hamamlar, anıtsal sütunlar, liman tesisleri, hippodrom, kilise ve manastırlar, mezar, saray, meydan, cadde, su tesisleri ve askerî yapıları teferruatıyla ele alındıktan sonra; Osmanlı dönemi içinde yapılan hamam­lar, surlar, ticarî merkezler (bedestan, çarşı) medrese, cami, saray, köşk, türbe ve su tesisleri İncelenmektedir. Eser, İstanbul’un topografisi ve mimarî tarihi için ün yapmış bir başvuru kitabıdır.

Doç. Dr. İLBER ORTAYLI