ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: Amerikan Tarih Kurumu, Kadın Tarihçileri Komitesi, Amerikan Tarihçileri

Amerikan Tarih Kurumu’nun Kadın Tarihçileri Komitesi, kadınlar tarihi ve meslekteki kadın tarihçilerin durumu ile ilgilenen yabancı bilim adamlarını araştırmaktadır.

Komite Amerikan kadın tarihçilerinin ilgilendikleri konuları ve coğrafi yerlerini belirten bir kılavuz yayınlamıştır. Ayrıca, kadınlar tarihi ve kadın tarihçilerin durumu ile ilgilenen Amerikan tarihçilerinin ulusal ve bölgesel guruplarının listesi de bunun içindedir. Burada her kuruluşun başkanının adı ve adresi de belirtilmiştir. Kadınlar tarihi ve sorunları ile ilgilenen yabancılar bu konuya ait bilgiyi Washington’da Amerikan Tarih Kurumunun merkez bürosundan elde edebilirler.

Yabancı bilginler hakkında gerekli bilgiler olmadığından, Kadın Tarihçiler Komitesi, Birleşik Devletler dışında kadınlar tarihi ile uğraşan tarihçilerin bir listesini çıkarmayı planlamaktadır. Bundan ötürü kılavuzda adının geçmesini istediklerinizin ad ve adreslerini :

Assistant Executive Director
American Historical Association
400 A Street, S. E.
Washington, D. C. 20003 USA’ya gönderirseniz çok sevineceğiz.
Bu konudaki işbirliğinize teşekkür ederiz.