ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Makale

OSMANLI TÜRKLERİ VE MACARLAR 1366 — 1699 *

L. FEKETE

Sayfalar: 663-743
0 809

OSMANEN UND UNGARN 1366-1699

L. FEKETE

Sayfalar: 744-744
0 400

ORTAÇAĞ YAKIN ŞARKINA AİD VERGİ KİTABELERİ

WALTHER HINZ

Sayfalar: 771-793
0 935

Raporlar

KALINKAYA TÜMÜLÜSÜ KAZISI

RACİ TEMİZER

Sayfalar: 795-806
0 745

1949 YILI TARİHÖNCESİ ARAŞTIRMALARI HAKKINDA KISA RAPOR

İ. KILIÇ KÖKTEN

Sayfalar: 811-829
0 730

Bibliyografi

Alişîr Nevai ( Makaleler dergisi)

ABDÜLKADİR İNAN

Sayfalar: 837-844
0 482

Dr. Abdülkadir Karahan: Fuzulî, muhiti ve şahsiyeti.

M. E. RESULZÂDE

Sayfalar: 845-848
0 509