HÂMİT KOŞAY, MAHMUT AKOK

Özet

Hüyükte Türk Tarih Kurumu adına kazı yaparken Çorum'un Büyük Güllücek köyünden Hüseyin usta kendi köylerinde Kaletepe'de çobanlar tarafından bir define arandığını ve bazı eserlerin çıktığını haber verdi. Muhitimizin araştırılması programımızda bulunduğu ve acele müdahale de gerektiği için atlara binerek Büyük Güllüceğe gittik ve ilk istikşaf neticesinde, tümülüs beklerken bir hüyükle karşılaştık.

Çobanların kazdığı 2 ;>< 1,5 metre eb'adı ndaki çukurdan çıkarılan ve atılan çanak kırıkları Alaca Hüyüğün alt katlarında zahmetle bulunan kalkolitik malzemenin ayni idi. Bu suretle hemen toprağın üstünde nisbeten az masrafla kuru bir sahada orta Anadolu kalkolitiğini araştırma fırsatını elde etmiştik. Bu cazip bir konu idi.

Hüyükteki işlerimizi ayarladıktan ve esas kazıyı muvakkaten tatil ettikten sonra 1/X1/1947 tarihinde adı geçen yere bir sondaj yapmak üzere geldik ve 7/X1/1947 tarihine kadar burada Arif Kalkaç'ın evinde ikamet ederek vasati 35 işci ile çalıştı k..