ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

M. Fuad KÖPRÜLÜ

Özet

Bu yazı, 1938 eylûlünde Zurich'de toplanan son '.tarihi ilimler kongresi'. 'nde okuduğum fransızca muhtıranın türkçe aslıdır. Ortazaman türk-islâm feodalismi hakkında hazırlamakta olduğum bir kitabın mukaddimesi mahiyetinde olan bu yazıda, bu mesele hakkında şimdiye kadar yapılmış olan tetkiklerin neticeleri tenkıydi bir tarzda gösterilmiş, ve mevzûun nasıl bir zihniyetle ve ne gibi metodolojik prensiplere göre tetkiki Lazım geldiği, en umumî çizgiIeriye anlatılmıştır. Hazırladığım eser, burada iyzah edilen umumi esaslara göre yazılmakta olduğundan, bu mevzû ile alâkalananlar, bu küçük mekaleden eserimizin mahiyeti - daha doğrusuu, onun ne gibi metodolojik prensiplere göre hazırlanmak istendiği - hakkında oldukça açık bir fikir edinebilirler ümidindeyiz.