Âfet -

Özet

Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Bayan Afet, 1937 senesi başlangıcında Cenevre Coğrafya Cemiyeti konferans salonları nda "XVI inci asrın Türk coğraf tjacısı, Amerikanın eski haritasını yapan Türk Amiral,: Piri Reis„ adlı bir konferans vermişti. İsviçrenin ilim ve tarih muhitinde büyük bir dikkat ve ah-ika uyandıran bu konferans/an İsviçre matbuatı takdir-kör bir lisan ile bahsetmişlerdi. Türk tarihi bakımından çok kıymetli bir etüd teşkil eden bu konferansı ( Belleten) in okuyucuları na aynen sunuyoruz.